Na Adi hoće da ruše 45 objekata

Dodajte komentar
Ilustracija

Inspektori Ministarstva turizma i održivog razvoja donijeli su ukupno 45 rješenja o rušenju nelegalno sagrađenih objekata na obalama Ade Bojane, od čega 19 od početka ove godine. Istovremeno, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom (JPMD) najavljuju tender za lokacije koje ranije nijesu bile predmet javnog nadmetanja.

To je Vijestima potvrđeno u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i JPMD.

Rušenja do sada nije bilo zato što su na donijeta rješenja vlasnici privremenih objekata uložili žalbe. Prema važećem katalogu privremnih objekata na jednom od bisera crnogorske obale nalazi se 560 raznih privremenih objekata. Prema važećim zakonskim propisima legalizacija privremenih objekata nije moguća.