U Podgorici prva elektrana na biogorivo

Dodajte komentar
Ilustracija

Deponija d.o.o Podgorica pozvala je zainteresovane da se jave na Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji Livade u Podgorici. U pitanju je finalni potez Glavnog grada u realizaciji ovog, za Crnu Goru pionirskog projekta, kada je pitanju energetika, ali i zaštita životne sredine.

Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog biogasa. Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje kogeneracionog postrojenja za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije.

“Biogorivo je nova razvojna šansa, a valorizacijom tog resursa nastojimo da obezbijedimo dodatne prihode za gradski budžet”, kaže gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.