Zbog čega ne bi trebalo graditi zgrade na Morači

Dodajte komentar

Nijedan projekat nije zaokupio toliku pažnju javnosti kao Nacrt UP “Kasarna Morača“, u Podgorici, čija je centralna javna rasprava u toku. Udruženje arhitekata “KANA / ko ako ne arhitekt” dostavilo je primjedbe na Nacrt u kojima, između ostalog, navode da bi, ukoliko se usvoji plan za kasarnu “Morača”, nestala šuma stara decenijama, zakrčio bi se centar Podgorice, a pitaju i zašto se gradi stambeni kvart umjesto javnih, kulturnih i sportskih sadržaja.

Prema Nacrtu, na urbanističkoj parceli UP 1 na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i ulice Vaka Đurovića u Podgorici predviđena je izgradnja sedmospratnice.

Sedmospratnica je predviđena i na UP2 u nastavku ulice Vaka Đurovića, dok je na obali iznad Milenijuma, a između budućih zgrada predviđena pješačka zona. Za stanovanje je predviđeno 85.000 metara kvadratnih, dok će turistički sadržaji zauzimati 15.000, a poslovni 48.2777 kvadrata. Novim planom predviđena je izgradnja trga, kao i nekoliko podzemnih garaža.

Ranijim planom za tu lokaciju bili su predviđeni kulturni sadržaji, poput zgrade opere, brojnog zelenila.

Udruženje arhitekata KANA / ko ako ne arhitekt navode da Urbanistički projekat “Kasarna Morača“ obrađuje izuzetno atraktivan gradski potez u centru grada, uz rijeku, koji je predloženim rješenjem višestruko devalviran.

“Zona za gradnju na ovakvoj lokaciji bi u svim svjetskim metropolama bila iskorišćena za javne sadržaje i centralne djelatnosi, što je planom višeg reda i predviđeno. Ovo tim prije jer je teritorija koju obuhvata projekat homogena, velike površine i većim dijelom u gradskom vlasništvu, što omogućava planiranje i jednostavnu gradnju kvalitetnih i reprezentativnih objekata javnih, kulturnih i rekreativnih sadržaja, kakvi se nalaze nizvodno od ove lokacije. Na taj način bi se omogućilo javno korišćenje i lako pristupanje rijeci i ponuđenim sadržajima za sve građane ovoga grada”, kažu oni.

Palanačka slika prigradskih naselja koja zadiru u sami centar

Uz pravilno planiranje Podgorica, ističu u Udruženju, ima potencijal da pruži jedan od boljih primjera uređenja grada i pozicionira se na svjetskoj mapi arhitekture.

“Predloženim, izuzetno lošim rješenjem nastavlja se trend lošeg planiranja koji je započet i prijeti da kod građana i posjetilaca uništi sliku o glavnom gradu. Umjesto reprezentativnih objekata primjerenih centralnim djelovima glavnog grada jedne države, prijeti nastavak palanačke slike prigradskih naselja koja zadiru u sami centar i to neprimjereno velikim intenzitetom”, ocjenjuju oni.

Prema njihovim riječima, predloženo rješenje je u velikoj suprotnosti sa logikom uređenja prostora – funkcija, namjena i oblikovanje predloženih objekata uveliko su promašeni.

“Sam koncept planera/projektanta potpuno je promašen. Objekti stambene namjene potpuno su nepotrebni i nepoželjni na datom prostoru, pa samim tim ne treba tu ni da postoje. Objekti bilo kojeg drugog sadržaja treba da budu drugačije koncipirani, kao slobodnostojeći. Potez uz rijeku treba da se planira kao otvoreni gradski blok, a ne poluzatvorena i zatvorena struktura koja, kao bedem, odvaja ostatak grada od rijeke. Razlozi za to su mnogi, od praktičnih i funkcionalnih, do estetskih”, cijene u Uduruženju.

Sačuvati čemprese

Projektom su, kažu, zanemarene postojeće vrijednosti prirodnog bogatstva i kulturnog nasljeđa prostora koji projekat zahvata.

“U javnom je interesu da prepoznatljiva stabla čempresa na ovom dijelu obale budu u što većoj mjeri zaštićena i ostanu sastavni dio svakog budućeg urbanističkog plana za ovu oblast”, poručuju oni.

Takođe, naglašavaju, potrebno je uraditi detaljnu analizu mogućih rješeja kojima bi objekti koji postoje na ovom prostoru i imaju značajnu kulturno-istorijsku vrijednost bili zaštićeni i obnovljeni, a potom čuvani, integrisani i korišćeni kao značajno nasljeđe glavnog grada i crnogorske vojske.

Prema njihovim riječima, predviđena izgradnja stambenog kvarta površine 85.000 m2 nije uvjerljivo obrazložena u projektu, što čini projekat kontradiktornim.

Zašto stambeni kvart umjesto javnih, kulturnih i sportskih sadržaja?

“Odnosno nije jasno zbog čega je ovakva upotreba prostora na lijevoj obali Morače predložena na uštrb javnih, kulturnih i sportskih sadržaja”, obrazlažu u Udruženju.

U opisu projekta stoji da je u posljednjih 20 godina stanogradnja bila jedan od najzastupljenijih oblika izgradnje grada.

“Podgorica, u urbanom području, u odnosu na broj domaćinstava danas ima višak od oko 10.000 stanova, što ne znači da svako domaćinstvo ima svoj stan i da nema potrebe za stambenom izgradnjom”, ukazuju u Udruženju.

Oni ukazuju na još jedan paradoks.

“Da je u postojećoj planskoj dokumentaciji planirano oko 110.000 stanova, ili oko 35.000 stanova više nego što bi bilo potrebno izgraditi do 2025. godine, s obzirom na demografske projekcije kohezijskog scenarija. Zato u narednom periodu gradnja stanova mora biti jako selektivna”, ističu oni.

Zakrčiće centar Podgorice

U Udruženju cijene da će izgradnja novog stambenog bloka i njemu pripadajućeg parking prostora u dugom roku značajno pogoršati saobraćajne gužve i zakrčenja u centru Podgorice.

“Brojne analize i iskustva drugih evropskih gradova pokazuju da izgradnja dodatnog parking prostora u užem centru grada vremenom doprinosi stvaranju saobraćaja većeg intenziteta, što bi za Podgoricu bilo pogubno. Osim toga, povećan intenzitet saobraćaja u suprotnosti je sa postojećim planovima za postepeno zatvaranje centra grada za automobilski saobraćaj”, navode oni.

Nema trotoara, biciklističkih staza

U Udruženju ističu da novoprojektovane unutarblokovske saobraćajnice predviđaju ulicu i parking prostor, međutim ne predviđaju trotoar ni biciklističke staze bilo gdje u skolopu zahvata Nacrta, što je u suprotnosti sa projektnim zadatkom.

“U dijelu Ulice Vaka Đurovića projektom nije dato nikakvo rješenje biciklističkog saobraćaja za koji bi Nacrt morao da ostavi prostora, kako pri realizaciji ne bi morala biti praktikovana naknadna, iznuđena rješenja”, navode u Udruženju.

Prema njihovim riječima, cjelokupan projekat obrađen je na nezadovoljavajući način bez prethodne opširnije analize postojećeg stanja, te potreba korisnika prostora.

“Lokacija ovog značaja nameće mnogo ozbiljniji pristup predmetu rada. Predloženi projekat je neprimjeren lokaciji i vremenu u kojem se nalazi; koncept planera je loš od početka, a razrada je na nezavidnom nivou. Predloženo rješenje je nezadovoljavajuće i ponižavajuće za izlaganje i diskutovanje, i trebalo bi ga povući iz procedure. Ova lokacija zahtjeva aktivno učešće svih zainteresovanih aktera u procesu planiranja, to jest prije svega zahtjeva komunikaciju, participaciju i saradnju relevantnih predstavnika svih struka, vlasnika zemljišta, investitora, građana, korisnika prostora, institucija i javnosti uopšte”, ističu u Udruženju.

Izvor: CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *