Likvidna sredstva preko milijarde

Dodajte komentar

Prosječna likvidna sredstva banaka u novembru su iznosila malo preko milijarde eura, što je četiri odsto manje nego u oktobru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG). U odnosu na novembar, prosječna likvidna sredstva su porasla 11,5 odsto.

Bilansna suma banaka je na kraju novembra iznosila 4,12 milijardi eura i bila je 0,3 odsto manja nego na kraju oktobra. Bilansna suma je u odnosu na novembar 2016. godine porasla 9,8 odsto, pokazuju podaci Centralne banke.

U strukguri aktive banaka, u novembru su dominantno učešće od 65,9 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,4 odsto, dok se 14,7 odsto odnosilo na preostale stavke aktive. U strukturi pasive, dominantno učešće od 77,3 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,7 odsto, pozajmice sa 6,9 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,1 odsto ukupne pasive. Ukupan kapital banaka na kraju novembra iznosio je 523,9 miliona eura i bilježi rast od 0,4 odsto na mjesečnom, dok se na godišnjem nivou bilježi rast od 4,9 odsto.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *