Evo ko je sve dobio novac od igara na sreću

Dodajte komentar

Dio prihoda od igara na sreću, tačnije 3.035.593,95 eura biće iskorišćeno za finansiranje 535 planova i programa iz različitih oblasti, navedeno je u Odluci o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu za koju je Vlada danas dala saglasnost.

Na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljenom 29. marta ove  godine, prispjelo je 1.409 planova i programa, po definisanim oblastima.

Konkurs je trajao 30 dana, odnosno do 28. aprila.

Ukupan broj planova i programa koje je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću predložila za finansiranje je 535.

Ovom Odlukom vrši se raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa za 2016. godinu, za sljedeće oblasti: socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kultura i tehnička kultura, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine i doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

U oblasti Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti od podnešenih 195, podržano je 76 planova i programa. Cio raspoloživi iznos od 364.271,15 eura je raspoređen.

Iz razloga nekompletno dostavljene dokumentacije prilikom podnošenja aplikacije na Konkursu, u ovoj oblasti nije podržano 57 planova i programa, dok 62 plana i programa nijesu podržana zbog nedovoljnog broja bodova u bodovnim listama, prilikom kvalitativne evaluacije istih od strane članova Komisije”, navedeno je u Odluci.

U oblasti Zadovoljavanje potreba lica s invaliditetom od podnešenih 249, podržano je 123 planova i programa. Na te projekte raspoređen je cjelokupan iznos od 1.214.237,18 eura.

Ovogodišnjom raspodjelom nije podržano 126 planova i programa. Iz razloga nekompletno dostavljene dokumentacije prilikom podnošenja aplikacije na Konkursu, u ovoj oblasti nije podržano 54 plana i programa, dok 72 plana i programa nije podržano zbog nedovoljnog broja bodova u bodovnim listama, prilikom kvalitativne evaluacije istih od strane članova Komisije”, navedeno je u odluci.

U oblasti Razvoj sporta od 349 podržano je 127 planova i programa, a na njih je raspoređeno 424.983,01 eura.

Iz razloga nekompletno dostavljene dokumentacije prilikom podnošenja aplikacije na Konkursu, u ovoj oblasti nije podržano 85 planova i programa, dok 137 planova i programa nijesu podržana zbog nedovoljnog broja bodova u bodovnim listama, prilikom kvalitativne evaluacije istih od strane članova Komisije.

U oblasti Kultura i tehnička kultura od podnešenih 223, podržano je 95 planova i programa. Od ukupno raspoloživih 364.271,15 eura, raspoređen je cjelokupan iznos.

Iz istih razloga kao u prethodnim slučajevima, u ovoj oblasti nije podržano 128 planova i programa.

U oblasti Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine od 202, podržano je 37 planova i programa, na koje je raspoređeno 303.559,29 eura.

Ovogodišnjom raspodjelom nije podržano 165 planova i programa. Iz razloga nekompletno dostavljene dokumentacije prilikom podnošenja aplikacije na Konkursu, u ovoj oblasti nije podržano 56 planova i programa, dok 109 planova i programa nijesu podržana zbog nedovoljnog broja bodova u bodovnim listama, prilikom kvalitativne evaluacije istih od strane članova Komisije”, objašnjeno je u Odluci.

U oblasti Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti od podnešenog 191, podržano je 77 planova i programa, za koje je predviđeno 364.271,15 eura.

Zbog nekompletno dostavljene dokumentacije prilikom podnošenja aplikacije na Konkursu, u ovoj oblasti nije podržano 38 planova i programa, dok 76 planova i programa nije podržano zbog nedovoljnog broja bodova u bodovnim listama, prilikom kvalitativne evaluacije.

Korisnici sredstava su dužni da dobijena sredstva koriste isključivo za realizaciju planova i programa dostavljenih na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, i to na način i u rokovima predviđenim planom i programom.

Organizacije čije je finansiranje planova i programa odobreno od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću dužne su da, na zahtjev ovlašćenog člana Komisije, dostave izvještaj o utrošku po ovom osnovu prihodovanih finansijskih sredstava, kao i informaciju o realizaciji podržanog plana ili programa“, stoji u Odluci.

Komisija će odobrena sredstva korisnicima uplaćivati u skladu sa potrebama za realizaciju planova i definisanom mjesečnom dinamikom priliva sredstava u budžet Crne Gore.

Izvor: CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *