Atlas Mont: Prebacili oko 10% fonda na banku

Dodajte komentar

Skoro deset odsto akcija Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont, kroz dvije vanberzanske transakcije, registrovane u Centralnoj depozitarnoj agenciji, grupacija Duška Kneževića je krajem januara prebacila u vlasništvo Invest banke Montenegro (IBM).

“Vijesti” nezvanično saznaju u Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV) da je do ovih vanberzanskih transakcija došlo nakon što pet firmi, povezanih sa Atlas grupacijom, nijesu uspjele da vrate kredite u toj banci.

KHOV je, prema informacijama “Vijesti”, kontrolisala ove transakcije i utvrdila da su bile u skladu sa važećim propisima. ZIF Atlas Mont fond ima povjerioce, odnosno nesaglasnih 137 akcionara, koji više od godinu imaju dospjelo i naplativo potraživanje od oko 3,4 miliona eura.

KHOV je nedavno preduzeo mjere protiv istomenog Društva za upravljanje fondom Atlas Mont i naložio mu da u roku od 30 dana otkloni nezakonitosti i isplati nesaglasne akcionare.

Ovim vanberzanskim transakcijama, Kneževićeve kompanije koje nijesu bile u stanju da vrate povučene kredite, nepouzdani kolateral, odnosno dio akcija ZIF Atlas Monta, izmjestile su u poslovnu banku.

Alternativa Invest banke je vjerovatno bila da otpise potraživanja od pet firmi koja nije mogla naplatiti, a ovako se vjerovatno nadaju da će barem dio potraživanja ispjeti da naplate u budućnosti.

Nominalna vrijednost oko deset odsto vanberzanski prenijetog vlasništva ZIF Atlas Mont u Invest banku, prema podacima CDA, vrijedi nešto manje od šest miliona eura, koliko i čitava poslovna banka prema trenutnim tržišnim cijenama na berzi, koje su mjerodavnije kada je u pitanju realna vrijednost neke imovine.

Zatvoreni fond u portfelju pored IBM banke ima i kompaniju Atlas Hotels Group čiji najveći dio imovine je založen za tuđe kredite, a pitanje je koliko vrijedi i manjinski udio fonda u Jadranskom sajmu čije je zemljište, takođe, založeno za tuđe kredite povezane sa kompanijama koje kontroliše Knežević.

CBCG bez komentara

Iz Centralne banke “Vijestima” nije odgovoreno na pitanja da li im je poznato da je Invest banka Montenegro kroz dvije vanberzanske transakcije stekla skoro deset odsto akcija Zatvorenog investicionog fonda Atlas mont koji je u velikim problemima, da li je bila potrebna saglasnost CBCG za ovakve potencijalno rizične transakcije i može li to da liči na izvlačenje novca. Prema nezvaničnim informacijama, CBCG nije obavezna da pravnim licima koja su pod njenom supervizijom izdaje sagtasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u drugim pravnim licima.

Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *