Država nema obavezu da preuzme EPCG ako Italijani odu

Dodajte komentar

Ukoliko dođe do raskida privatizacionog ugovora u Elektroprivredi i Rudniku uglja i država postane vlasnik akcija kompanije A2A, ona ne bi bila dužna da preuzme preostale akcije tih kompanija, kazao je predstavnik Komisije za hartije od vrijednosti Draško Malbaški, komentarišući rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je juče dobio zeleno svjetlo skupštinskog Odbora za ekonomiju.Direktorica za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija Bojana Bošković ocijenila je da će se donošenjem ovog zakona omogućiti veći stepen zaštite prava manjinskih akcionara i veća transparentnost u postupku preuzimanja, a poboljšaće se i kontrolni kapaciteti KHOV prilikom tog postupaka. Predsjednik Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović je pitao kako će se izmjene zakona odraziti na neke postupke koji mogu da se dese u bliskoj budućnosti, a tiču se Elektroprivrede i Rudnika uglja u Pljevljima.

Imate najavu da je problem sa A2A eskalirao i da postoji mogućnost da Italijani odu iz EPCG, a znamo kakav je procenat akcija koje italijanska kompanija ima u tom preduzeću. Radi se o osjetljivoj temi koja će imati određene reperkusije kazao je Damjanović. On je ocijenio da je država u drugačijojpovlašćenoj poziciji od ostalih akcionara. Predstavnici Ministarstva finansija i KHOV su ocijenili da je cilj da se snažnije zaštite prava manjinskih akcionara.

Osnovne novine predloženog zakona sastoje se u definisanju obavezne i dobrovoljne ponude za preuzimanje, novih kriterijuma za utvrđivanje što pravičnije cijene u postupku preuzimanja akcionarskih društava i uslova za sprovođenje prinudnog otkupa akcija manjinskih akcionara. Predloženim izmjenama i dopunama stvaraju se uslovi za potpunu usklađenost postupka preuzimanja akcionarskih društava sa pravnom tekovinom Evropske unije – objasnilaje Bošković.

U februaru saslušanje Gvozdenovića i Mrdaka

Svi članovi Odbora podržali su inicijativu za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića i direktora JP Nacionalni parkovi Zorana Mrdaka povodom negativnog mišljenja Državne revizorske institucije o finansijskom izvještaju JP za 2014. godinu. Kontrolno saslušanje bi trebalo da se održi sredinom februara.

Inicijativu je podnio Damjanović, koji je najavio da će tražiti i kontrolno saslušanje čelnika Muzičkog centra i Poreske uprave u aprilu i junu, istim povodom.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *