Kako otvoriti firmu (DOO) u 7 koraka

2 komentara

Zanima Vas proces osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Crnoj Gori? Uputstvo koje smo napisali ima za cilj da Vas poštedi lutanja, skrati vrijeme i sačuva živce pri registraciji firme.

Ako želite da kao fizičko lice budete osnivač DOO, pogledajte koji su sljedeći koraci.

KORAK 1 – Osnivač može biti domaće ili strano fizičko lice (kopija lične karte za domaće lice, tj. ovjerena kopija pasoša kad je strano lice u pitanju).

-Izvršni direktor može biti domaće ili strano fizičko lice (kopija lične karte za domaće lice, tj. ovjerena kopija pasoša kad je strano lice u pitanju).

– Osnivač/i priprema/ju sljedeće podatke: naziv firme, adresa firme, djelatnost firme, visina osnivačkog kapitala (minimalan iznos u Crnoj Gori je 1,00€).

KORAK 2 – Agencija Konto's priprema Odluku o osnivanju (ukoliko su dva ili više osnivača, pravi seUgovor o osnivanju, i tačno se odredjuje procentualni vlasnički odnos).

– Agencija Konto's priprema Punomoćje za predaju i podizanje dokumenata Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (CRPS).

KORAK 3 – Odluka o osnivanju (Ugovor), Punomoćje i Obrazac ovjerenih potpisa (OP) se ovjeravaju kod notara.

KORAK 4 – Iz Centralne depozitarne agencije Crne Gore (CDA) izdaje se potvrda da osnivač/i nema/ju vlasničkog udjela u firmama koje su poreski dužnici u Crnoj Gori.

KORAK 5 – Agencija Konto's priprema Statut d.o.o. i predaje CRPS/u Obrazac za reistraciju, Obrazac za dobijanje PDV broja u Poreskoj upravi CG, Zahtjev za upis u carinski registar Uprave carina CG.

KORAK 6 – Agencija Konto's priprema dokumentaciju za otvaranje tekućeg računa u banci i izrađuje pečat firme.

KORAK 7 – Izrada Ugovora o radu za izvršnog direktora i prijava u Poreskoj upravi CG.

Proces osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Crnoj Gori traje od 7-10 dana.

slide017

Po završenom procesu, firma od Agencije Konto's dobija sljedeće:

  1. Odluka o osnivanju d.o.o. (ovjerena od strane notara)
  2. Statut d.o.o.
  3. Rješenje o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata
  4. Rješenje o Poreskom identifikacionom broju (PIB) iz Poreske uprave CG
  5. Rješenje o PDV broju iz Poreske uprave CG
  6. Pečat
  7. Upis u carinski registar Uprave carina CG
  8. Ugovor o otvaranju tekućeg računa u poslovnoj banci
  9. Ugovor o radu za izvršnog direktora i potvrda o zaposlenju iz Poreske uprave CG

NAPOMENA:

1. Ukoliko je izvršni direktor ili neki drugi zaposleni strano lice, da bi bio prijavljen Poreskoj upravi CG za penzijsko i zdravstveno osiguranje, pored lične dokumentacije potrebno je da ima boravišnu dozvolu (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova CG) i radnu dozvolu za strance (izdaje Zavod za zapošljavanje CG).

Navedene poslove za firmu mogu obaviti advokati, spoljni saradnici Agencije Konto's.

2. Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave za fizičko lice, tj. nostrifikaciju nadležno je Ministarstvo prosvjete. Nostrifikacija je neophodna ukoliko se zaposleni iz inostranstva želi registrovati po stručnoj spremi koju posjeduje.

Podijeli ovaj članak
2 Komentara

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *