Konto's: Porezi i doprinosi na zarade u Crnoj Gori, šta sve plaćamo?

Dodajte komentar

Autor: Agencija “Konto’s

U prethodnom tekstu smo govorili o tome kako se formira i određuje bruto zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Sada je vrijeme da otvorimo priču o tome koji se sve porezi i doprinosi plaćaju, a takodje vrlo je bitno i da znamo koliko se plaća poreza i doprinosa na zarade u Crnoj Gori.

Prisjetićemo se iz prethodnog teksta o bruto zaradama da ona obuhvata: neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade, koji idu na teret zaposlenoga. Važno znati da doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade, koji idu na teret poslodavca, ne spadaju u bruto zaradu. Takodje, pojam „bruto zarada“ ne predstavlja ukupan trošak zarade za poslodavca.

Znamo da se bruto zarada određuje po formuli: Startni dio zarade + [ (Koeficijent složenosti radnog mjesta uvećan za radni staž / minuli rad) x Obračunska vrijednost koeficijenta ]. Kada smo dobili bruto zaradu, kako dobijamo iznose poreza i doprinosa na zarade i po kojim procentima?

Porezi i doprinosi na zarade se određuju tako što se bruto zarada zaposlenih množi sa procentima koji su određeni za svaki porez ili doprinos pojedinačno, i to:

1. Porez na zarade – 9,00% od bruto zarade

2. Doprinosi na teret zaposlenog – 24,00% od bruto zarade

  1. Doprinos za fond PIO – 15,00%
  2. Doprinos za zdravstvo – 8,50%
  3. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti – 0,50%

 3. Doprinosi na teret poslodavca – 10,97% od bruto zarade

  1. Doprinos za fond PIO – 5,50%
  2. Doprinos za zdravstvo – 4,30%
  3. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti – 0,50%
  4. Doprinos za Savez saostalnih sindikata – 0,20%
  5. Doprinos za Privrrednu komoru – 0,27%
  6. Doprinos za fond rada – 0,20%

4. Prirez porezu u Podgorici – 15,00% od Poreza na zarade *

* Napomena: stopa prireza na porez u Podgorici i na Cetinju iznosi 15,00%, u Budvi 10,00% dok u ostalim opštinama u Crnoj Gori iznosi 13,00%

Neto zaradu dobijamo kada od bruto zarade oduzmemo iznose poreza na zarade (1) i doprinosa na teret zaposlenog (2). Bruto zarada predstavlja zbir neto zarade, poreza na zarade i doprinosa na teret zaposlenog. Ukupan trošak poslodavca čini bruto zarada, doprinosi na teret poslodavca (3) i prirez porezu (4).

Vrlo važno je napomenuti i da je u Crnoj Gori važeći, takozvani „Krizni porez“ kojim se sve bruto zarade koje prelaze 720,00€ oporezuju sa dodatnih 4,00%, tj. 2,00% od januara 2016. godine (na iznos bruto zarade preko 720,00€).

Konto's - tekst 2 slika 1

Takodje, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, a ima više od 10 i manje od 20 zaposlenih dužan je da plati doprinos u iznosu od 5,00% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. Poslodavac koji ima više od 20, a manje od 50 zaposlenih plaća doprinos u iznosu 20,00% od prosječne zarade ukoliko nema zaposlenih lica sa invaliditetom. Poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, a nema zaposlena lica sa invaliditetom (dužan je da zaposli 5,00% lica sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih) plaća 20,00% za svako lice sa invaliditetom koje je bio dužan da zaposli.

Prema zakonu o radu Crne Gore, članom 80, stav 2, utvrđeno je da minimalna zarada u Crnoj Gori ne može biti manja od 30,00% prosječne zarade. Minimalnu zaradu utvrđuje Vlada na predlog Socijalnog savjeta i ona je trenutno utvrđena na 193,00€ u neto iznosu.

Po isplati zarada, Poreskoj upravi Crne Gore se podnosi Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima – IOPPD obrazac, dok se opštinskim poreskim službama podnosi prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica – OPPND obrazac.

I na kraju, važno je da ste upoznati koliko i koje sve poreze i doprinose plaćate, ali takođe je bitno da svoje poreske obaveze redovno izmirujete.

Naš savjet je da poreze uvijek plaćate na vrijeme.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *