Konto's: Šta sadrži i kako se obračunava bruto zarada zaposlenih u Crnoj Gori?

1 komentar

Autor: Agencija “Konto's

Sigurni smo da se se mnogo puta zapitali kako se obračunava vaša bruto zarada, kao i koliko se poreza i doprinosa plati kada primite vašu platu.

Ako ste poslodavac onda će vas sigurno zanimati koliko platite državi prilikom isplate vaših zaposlenih. U naredna dva teksta na blogu agencije Konto's će se baviti utvrdjivanjem bruto zarade i dati odgovor koliki iznos i koji sve porezi i doprinosi na zarade se plaćaju u Crnoj Gori.

Bruto zarada u Crnoj Gori se određuje na osnovu „Uputstva za obračun bruto zarada“ (Službeni list CG, broj 80/10) koje je donijelo Ministarstvo finansija i kojim se propisuje način utvrđivanja i obračuna bruto zarada. Važno je napomenuti da bruto zarada obuhvata: neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade, koji idu na teret zaposlenoga. Takodje je važno znati da doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade, koji idu na teret poslodavca, ne spadaju u bruto zaradu!

Zarada za puno radno vrijeme od 176 časova u mjesecu obračunava se po formuli:

Bruto zarada = Startni dio zarade + [ (Koeficijent složenosti radnog mjesta uvećan za radni staž / minuli rad) x Obračunska vrijednost koeficijenta ]

 Startni dio zarade u bruto iznosu, koji čini topli obrok i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora, iznosi najmanje 70% obračunske vrijednosti koeficijenta, tj. 63,00€ u bruto iznosu.

Obračunska vrijednost koeficijenta utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu od 90,00€ i ona ne može biti manja u Crnoj Gori.

Koeficijent složenosti radnog mjesta je utvrđen ugovorom o radu, odnosno Opštim ili granskim kolektivnim ugovorom za određenu stručnost i složenost poslova.

Radni staž / minuli rad utiče na bruto zaradu, na način što je povećava za svaku započetu godinu radnog staža, i to: do 10 godina za 0,5%; od 10 do 20 godina za 0,75%; preko 20 godina za 1,00%.

Važno je i napomenuti da se odredbama člana 18 Opšteg kolekivnog ugovora propisano je da se zarada zaposlenog uvećava se po času rada:

  • 40% za rad noću (između 22h i 06h)
  • 150% za rad na dan državnog ili vjerskog praznika
  • 40% za prekovremeni rad

 Evo i primjera za obračun bruto zarade za koeficijent radnog mjesta 3,3 (VSS), ako pretpostavljamo da je zaposleni započeo 10 godinu radnog staža (zarada za minuli rad se uvećava za 5%) i da je obračunska vrijednost koeficijenta 90,00€ (ne zaboravite da je startni dio 70% obračunske vrijednosti koeficijenta):

Bruto zarada = 63,00 + [ (3,3 x 105%) x 90,00 ] = 63,00 + 311,85 = 374,85

 Bruto zarada zaposlenog u primjeru je 374,85€.

Konto's - Tekst 1 Slika 1

I za kraj jedna prečica koju ćemo vam otkriti, a koju mi koristimo u poslu:

Ako imate iznos vaše neto zarade, pomnožite je za koeficijentom 1,492532 * i dobićete iznos vaše bruto zarade. Takodje, bruto zaradu podijelite sa istim koeficiijentom 1,492532 * i dobićete iznos neto zarade. Važno je da ne zaboravite da iznos bruto zarade, nije iznos ukupnog troška poslodavca za zarade!

(Napomena: Koeficijent se može koristiti za zarade koje su u bruto iznosu manje od 720,00€. Za zarade preko 720,00€ u bruto iznosu koeficijent važi, ako trošak kriznog poreza (4,00%, od januara 2016. godine 2,00%) ne pada na teret radnika, tj. ne umanje neto platu, već trošak preuzima poslodavac.)

* Svakog utorka Konto's će na Bankar.me-u objavljivati svoje autorske savjete vezane za poresku politku i upravljanje finansijama

Podijeli ovaj članak
1 Komentar
  • A zasto nigdje ne mogu da nadjem primjer obracuna bruto zarade kad zaposleni radi npr 16 h nocnog rada i npr 16 h drzacnog praznika…

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *