Manji porez ko pomaže NATO

Dodajte komentar

Vlada je juče usvojila veliki broj predloga izmjena zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim je značajno proširen spisak djelatnosti i namjena za koje pravna lica mogu dati donacije, a koje će im se priznati kao rashod, odnosno umanjenje iznosa koji se oporezuje.Do sada su te poreske olakšice postojale samo kod donacija za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, ako su iznosile do 3,5 odsto ukupnih prihoda. Spisak je proširen na smanjenje siromaštva, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja…

Predviđeno je da se troškovi zarada i otpremnina prilikom prestanka radnog odnosa, priznaju kao rashod u poreske svrhe u periodu kad je izvršena njihova isplata.

Predviđeno je i da strana kompanija plaća porez na kapitalnu dobit koju ostvari na teritoriji Crne Gore u poslu sa drugom stranom ili domaćom kompanijom ili fizičkim licem.

Izmjenama zakona o PDV-u predviđeno je da se ovaj porez neće plaćati na uvoz robe za potrebe oružanih snaga članica NATO-a. Ovaj član počeće da važi 30 dana nakon prijema Crne Gore u NATO.

Vlada je usvojila i uredbu kojim se omogućavaju subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica do 50 odsto troškova poslodavca za njihovu ukupnu zaradu, kao i uredbu kojom će Vlada nastaviti da daje subvencije po radnom mjestu kao podsticaj za direktne strane investicije.

Za savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku imenovan je Emil Durumbašić, a za v.d. direktora Uprave za ugljovodonike Vladan Dubljević.

Za plaćanje stranih pjevača porez 9 odsto

Izmjenama zakona o dobiti pravnih lica predloženo je više novina kod takozvanog poreza po odbitku. Ako kompanija, obveznik poreza na dobit u Crnoj Gori, angažuje strano pravno lice za izvođenja estradnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog ili sličnog programa u Crnoj Gori, na iznos koji njemu uplati platiće porez od devet odsto. To znači da bi klubovi, diskoteke, opštine turističke organizacije ili drugi koji preko stranih agencija unajme pjevače, umjetnike, sportiste,…, platiće devet odsto iznosa koji njima uplate.

Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *