Istraživanje: Velika diskriminacija po polu i starosti prilikom zapošljavanja

Dodajte komentar

Diskriminacija po osnovu pola i starosti prilikom zapošljavanja široko je rasprostranjenja i javlja se kako u privatnom sektoru tako i u državnim institucijama i organima, pokazalo je istraživanje koje je uradila Građanska alijansa GA.

Upitnik koji je GA pripremila za potrebe Istraživanja diskriminacije po osnovu pola i starosti prilikom zapošljavanja popunilo je 35 pravnih lica- sindikata, poslodavaci i predstavnika nevladinih organizacija, koji se bave zaštitom ljudskih prava.

1

Na pitanje o stavu po pitanju diskriminacije prilikom zapošljavanja, čak 81 odsto onih koji su odgovorili saopštili su da je diskriminacija prilikom zapošljavanja prisutna u velikoj mjeri. Njih 19 odsto kazali su da je prisutna ali ne toliko, dok odgovora da diskriminacije nije prisutna, nije bilo.

U GA su na osnovu istraživanja zaključili da se diskriminacija po osnovu starosti i pola i te kako dešava u praksi.

“Primijetili smo da se veoma često prave razlike po osnovu pola. U najvećem broju slučajeva traži se muški pol, osim kada je riječ o poslovima održavanja higijene i u zdravstvu kada je u pitanju zapošljavanje medicinskih sestara. U velikom broju registrovanih slučajeva odstupa se od načela jednakog postupanja prema muškaracima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. To se najčešće događa na štetu žena”, saopštili su iz GA.

Učesnici istraživanja odgovorili su i na pitanje koliko su zadovoljni radom institucija nadležnih za zaštitu od diskriminacije prilikom zapošljavanja.

Oni koji nijesu zadovoljni njihovim radom naveli su da su institucije nezainteresovane za zaštitu radnih prava građana i da su nemoćne, kao na primjer da se na odluke suda drugi državni organi ne osvrću, jer nije bilo preventivnih i represivnih mjera, zbog neefikasnosti u suzbijanju ove pojave.

2

Odgovori predstavnika organizacija koji su kazali da su djelimično zadovoljni uglavnom su: uspješna saradnja sa državnim institucijama na rješavanju diskriminacije, dobra je zakonska regulativa ali ne i primjena u praksi, određeni pomaci se primjećuju u radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, teško dokazivo, žrtve ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri, kolege ne svjedoče jer ne smiju, žrtve se na kraju pomire sa sudbinom i odustaju.

Diskriminacija i u oglasima ZZCG-a

Za potrebe ovog istraživanja, GA je, od 11. novembra do 15. decembra, pratila objavljene oglase na portalu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

3

“U tom periodu, pronašli smo 59 oglasa/konkursa za posao u kojima se direktno kao jedan, ili u nekim slučajevima oba, od traženih uslova navodi i pol. Primijetili smo da je pravljenje razlike prisutno kod oba pola, ipak u najvećem broju slučajeva traži se muški pol, osim kod poslova održavanja higijene i u zdravstvu kada je u pitanju zapošljavanje medicinskih sestara”, kazali su u toj organizaciji.

qqq

Prilikom pregleda dnevnih novina Dan, Vijesti i Pobjeda u rubrikama Mali oglasi, Posao, GA je pronašla veliki broj oglasa koji ukazuju na moguću diskriminaciju.

“Značajan broj njih ne navodi nazive poslodavaca niti detaljnije informacije. Najčešće su kontakt telefon, naziv radnog mjesta i traženi uslovi podaci koji se mogu naći. Na osnovu pregleda koji je obuhvatio period od 1. decembra do 25. decembra 2015. godine, može se kazati da oglasi na ovakav način u rubrici “Mali oglasi”  izlaze u kontinuitetu i u najvećem broju slučajeva se kao uslov navodi ženski pol i to za pružanje usluga u ugostiteljstvu, a nerijetko se kao uslov traži i određena starost kandidata”, dodali su u GA.

4

Problem imaju i žene i stariji

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica na nekoliko primjera je objasnila i konkretno kako se diskriminacija na osnovu pola na radu događa.

“X stara 28 godina dobila je otkaz u šestom mjesecu trudnoće, bez obzira na to što poslodavac nije imao zakonsko pravo da to uradi. Nakon što smo je informisali o njenim pravima i mogućnostima pokretanja postupka protiv poslodavca, ona je otišla na razgovor kod istog kako bi mu dala do znanja da je nezakonito postupio. Tokom razgovora poslodavac je dao “čvrsto” obećanje da će je primiti nazad na posao čim se porodi i “objasnio“ joj da je besmisleno da ga tuži jer on ima dovoljno novca za advokate, a i neće biti dobro da se pročuje da ga je tužila jer je nakon toga nijedan poslodavac neće zaposliti. Klijentkinja je odustala od tužbe, uvjerena da državne institucije neće zaštititi njena prava, da je, nakon što se pročuje da je tužila poslodavca, stvarno nijedan drugi neće zaposliti. Kako je i taj posao jedva dobila, smatrala je da je bolje da ćuti i izdrži narednih pola godine dok je on ponovo ne primi na posao“, prenijeli su iskustva u NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja.

Drugi primjer ukazuje na diskriminaciju u okviru državnih institucija i procesa zapošljavanja.

“X stara 53 godine javila se na konkurs na posao u ZIKS-u, posredstvom Uprave za kadrove. Za radno mjesto za koje je konkurisala ispunjavala je sve tražene uslove uključujući i položen državni ispit što je kao uslov eksplicitno navedeno kao zahtjev od strane poslodavca i u UZK. Nakon sprovedene procedure obaviještena je da „ne ispunjava uslove“ i da nije primljena. Istovremeno za istu poziciju na istom konkursu primljene su četiri osobe. Kako je bila sigurna da je ispunjavala sve uslove, izvršila je uvid u dokumentaciju svih kandidata u UZK, nakon čega je ustanovila da troje od četvoro primljenih kandidata, za razliku od nje, nijesu ispunjavali date uslove. X se na odluku žalila Upravnom sudu koji je poništio odluku UZK, vratio predmet na ponovno odlučivanje uz zahtjev da se odluka donese zakonito“.

Ovaj postupak pred Upravnim sudom je išao u krug čak pet puta, kako se navodi, ali i da brojne institucije kojima se obraćala još nijesu reagovale. Kako je navedeno, ta ženska osoba se obratila Vladi, Ombudsmanu, Ministarstvu pravde i Upravi za inspekciju.

Iz Udruženja starih zanata i vještina “Nit” saopšteno je da njihova iskustva u radu sa građanima pokazuju da starija lica koja imaju više od 40 godina poslodavci ne žele da zaposle, ili da se na nekim pozicijama isključivo traže muškarci ili žene i da poslodavci uvijek mogu dokazati da su imali neki drugi razlog, koji je odlučio pri izboru kandidata.

Podstaći kontrolu zakonitosti i obradu slučajeva evidentne diskriminacije

U GA su poručili da je neophodno uložiti dodatne napore i izgraditi adekvatne finansijske i administrativne kapacitete koji će garantovati nezavisnost i djelotvornu primjenu domaćeg i prihvaćenog međunardnog pravnog okvira.

“Saradnja između državnih institucija mora biti na većem nivou a presude Upravnog suda u ovoj oblasti moraju se poštovati”, poručili su u toj NVO.

U narednom periodu, dodaju, neophodno je analizirati politiku zapošljavanja, podstaći kontrolu zakonitosti i obradu slučajeva evidentne diskriminacije, ukazati na moguće uzroke i načine eliminacije uočene diskriminacije.

“Zavod za zapošljavanje trebalo bi da uvede obavezu na osnovu koje poslodavci dostavljaju osnov razlikovanja po polu i starosti, koji bi bio dostupan zainteresovanim građanima po oglasima/konkursima. Ova praksa olakšala bi postupanje nadležnih državnih institucija u slučajevima prijava od strane građana i doprinijela bi efikasnijem procesuiranju”, stoji u saopštenju.

Trebalo bi, smatraju u GA, nastaviti obuku sudija za postupanje u slučajevima diskriminacije prilikom zapošljavanja, posebno kada su u pitanju međunarodni standardi i praksa Evropskog suda za ljudska prava.

U toj organizaciji tvrde da Građani još uvijek nijesu ohrabreni da prijave diskriminaciju prilikom zapošljavanja i na radu zbog straha od kasnijih negativnih posljedica koje mogu trpjeti.

“Potrebno je nastaviti sa edukacijom i podizanjem svijesti javnosti u ovoj oblasti, kao i stvaranjem zaštitnih mehanizama za građane koji prijave slučajeve diskriminacije”, poručuju u GA.

CdM

 

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *