Za žiranta treba dobra petlja

Dodajte komentar

Problemi koji se javljaju između klijenata banaka i mikrofinansijskih institucija kod otplate kredita u Crnoj Gori se najčešće obiju o glavu žirantima, koji često ulaze u obavezu žiriranja bez dovoljno informacija, naoružani čojstvom i željom „da se učini“ prijatelju, kumu ili rođaku.Brojni su primjeri koji govore da žiranti vrlo često vraćaju tuđe dugove, a ima slučajeva da moraju da otplaćuju kredite iako nijesu ni znali da su žiranti. Prevarenih ima veliki broj, ali banke se na to ne obaziru. Procedura dobijanja kredita je vrlo često komplikovana, ali kada je vraćanje novca u pitanju, sve je jednostavno. Onaj koji je podigao kredit mora da ga vrati, a ukoliko ne može vratiće ga njegov žirant, bez obzira da li je prevaren ili je svjesno ušao u rizik.

Banke su uvele žirante jer su oni najbolja garancija da će krediti biti vraćeni.

Iz Erste banke su Pobjedi sapštili da i žiranti moraju da ispunjavaju određene kriterijume, a najvažniji su oni koji se tiču njihove kreditne sposobnosti.

„Da bi osoba mogla biti žirant, potrebno je da prevashodno zadovolji kriterijume koji se tiču kreditne sposobnosti, odnosno da ima redovne prihode iznad određenog minimuma. Kreditna sposobnost se određuje tako što se od redovnih mjesečnih primanja potencijalnog žiranta oduzmu njegova postojeća zaduženja i iznos minimalnih slobodnih primanja. Ta razlika bi trebalo da pokrije mjesečni anuitet po kreditu za koji bi se žiriralo. Ukoliko to nije slučaj, uključuju se dodatni žiranti“, kažu u Erste banci.

U svakom slučaju, onaj koji daje novac, a to su banke i mikrofinansijske institucije, vrlo rijetko dozvoljavaju sebi luksuz da ne naplate potraživanja, pa i kada se radi o lošim kreditima. Zato su uvijek spremne i dodatne garancije koje se traže od klijenata, kao i dodatni žiranti.

U Alter modusu tvrde da ova mikrofinansijska institucija pitanje žiranata nikada ne postavlja nezavisno od ostalih elemenata koji su sastavni dio kreditnog zahtjeva.

„Alter Modus prvo stavlja akcenat na klijenta, bez obzira o kojem je proizvodu i ciljnoj grupi riječ“, saopštila je Pobjedi izvršna direktorica Ana Kentera.

Ona kaže da to znači da se prvo analizira klijentova kreditna sposobnost, što podrazumijeva analizu njegove kreditne istorije i zaduženosti u Alter Modusu i drugim institucijama, analizu prihoda i troškova domaćinstva i biznisa koji posjeduje, kvalitet komunikacije i saradnje u prethodnim kreditima (ukoliko je već neko bio njihov klijent), pa tek onda garancije.

Prema njenim riječima, i Alter Modus, kao i ostale finansijske institucije, interno definiše vrste sredstava obezbjeđenja koja mogu biti dostavljena za garantovanja na kreditu, pripadajuću dokumentaciju i procedure, ali se odluka o garantima donosi u zavisnosti od utiska o svim elementima koje sadrži jedan kreditni zahtjev.

Zbog rigoroznih uslova i obezbjeđenja koje banke traže od žiranata, ekonomski analitičar Predrag Drecun tvrdi da je za žiranta potrebno da posjeduje hrabrost i da, pomalo, bude hazarder.

„Žirant može biti u riziku sa više aspekata. Ukoliko žirant dobrovoljno prihvati da žirira nekom prijatelju ili pravnom licu, on svjesno ulazi u rizik. On mora da zna da ako svojom voljom daje saglasnost za tako nešto da postoji rizik da banka od njega naplati to potraživanje“, kaže Drecun za Pobjedu.

U Prvoj banci Crne Gore postoje precizna pravila prilikom obrade kreditnih zahtjeva klijenata koji su kao jedno od obezbjeđenja kredita naveli žirante.

Iz ove banke su saopštili da je potrebno da žirant ispunjava sljedeći niz uslova.

Mora biti stalno zaposlen, odnosno da ima ugovor o radu na neodređeno. Mogu biti zaposleni u državnim institucijama, i zaposleni u privatnim preduzećima, ukoliko preduzeće ostvaruje promet i posluje putem računa otvorenog kod Prve banke. Navodi se da žirant mora redovno izmirivati lična zaduženja koja ima bilo kod Prve banke ili kod ostalih poslovnih banka. Prema pravilima te banke, nije neophodno da žirant svoju mjesečnu naknadu za rad prima preko računa otvorenog kod njih.

Predviđen je i uslov za godine-žirant može imati najviše 75 godina u trenutku dospjeća posljednjeg anuiteta kredita.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *