Zaposlenim majkama prvo naknada, pa otkaz

Dodajte komentar

Iz Unije slobodnih sindikata poručili su ministarki rada i socijalnog staranja Zorici Kovačević da je neprihvatljivo da u centrima za socijalni rad, majkama troje i više djece koje imaju pravo na doživotnu naknadu, prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, traže na uvid zaključenu radnu knjižicu.U Uniji smatraju da treba dati instrukciju centrima da majke zaključenu radnu knjižicu dostavljaju nakon donošenja rješenja o korišćenju prava na naknadu.

Kako se navodi u saopštenju, zahtjevom da majke prilože zaključenu radnu knjižicu kao dokaz u praksi se dešavaju veoma komplikovane situacije.

„Iz razloga što sve majke koje su zainteresovane za ostvarivanje ovog prava i ispunjavaju uslove u pogledu broja djece i godina staža, ali su još u radnom odnosu, ne mogu predati zahtjev u centar za socijalni rad, a da prethodno ne raskinu radni odnos kod poslodavca. To kod njih stvara velika strahovanja s obzirom na to da o njihovim zahtjevima centri tek treba da se izjasne, pa se može desiti situacija da u slučaju odbijanja podnijetog zahtjeva ostanu i bez radnog mjesta“, smatraju u Uniji slobodnih sindikata, prenosi Pobjeda.

Usvajanjem pravilnika o dopuni pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite, počeo je proces prijave zainteresovanih majki za ostvarivanja prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja djece, a shodno Zakonu o dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Majke troje i više djece prilikom dostavljanja dokumenata u obavezi su da pored zaključene radne knjižice, centru dostave izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nijesu ostvarile pravo na penziju.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama.

Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Zene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i tro je i više djece primaće naknadu 40 odsto prosječne neto zarade. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 477 eura. To znači da će majke sa troje i više djece primati po 333, odnosno 193 eura.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko 7.000 žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

CdM, Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *