EU zabranjuje Vladi da utiče na CBCG

Dodajte komentar

Predlog Centralne banke da sama, bez prethodne saglasnosti Vlade, uvodi zaštitne mjere ukoliko kretanje kapitala ozbiljno ugrozi ili prijeti da ugrozi monetarnu politiku ili finansijsko stanje Crne Gore je ispunjavanje jedne od preporuka EU saopštili su Pobjedi iz Ministarstva finansija u odgovoru na pitanje da lije za ovaj Vladin resor taj predlog prihvatljiv.

CBCG je protekle sedmice, usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim je predložila da ne pita Vladu za uvođenje ovih mjera. Važeći zakon ne dozvoljava Centralnoj banci da sama uvodi ove mjere, već samo uz saglasnost Vlade.

EU direktiva

Predložena rješenja počivaju na legitimnim i legalnim osnovama s obzirom da se izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom pristupilo prvenstveno radi usklađivanja domaće regulative sa pravnom tekovinom EU, odnosno implementacije preporuka EK iz izvještaja o skriningu za Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna politika“ objasnili su iz Ministarstva.

U Ministarstvu finansija kažu da ove izmjene imaju za cilj postizanje potpune institucionalne nezavisnosti u funkciji snaženja efikasnog i objektivnog obavljanja javnih poslova, i to na način definisan ugovorom o funkcionisanju EU.

On uključuje zabranu centralnim bankama da traže ili primaju uputstva od strane državnih organa, kao i zabranu pokušaja državnih organa da utiču na članove organa za donošenje odluka u nacionalnim centralnim bankama, a koje mogu uticati na ispunjenje zadataka prema ESCB-u pojasnili su iz Ministarstva finansija.

Šest mjeseci

Zaštitne mjere se uvode kada kretanje kapitala ozbiljno ugrožava ili prijeti da ugrozi monetarnu politiku ili finansijsko stanje u državi.

U tom slučaju Centralna banka može uvesti ograničenje plaćanja po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, zabranu uzimanja i davanja kredita, jemstava ili garancija, ograničenje iznošenja u inostranstvo i unošenje iz inostranstva sredstava plaćanja, ograničenje plaćanja i naplate putem platnih kartica, putničkih i bankarskih čekova i hartija od vrijednosti i ograničenje kupovine i prodaje određenog efektivnog stranog novca kazali su ranije Pobjedi iz Centralne banke.

Zaštitne mjere mogu trajati najviše pola godine.

Kada se uvedu, zaštitne mjere se primjenjuju dok traju poremećaji zbog kojih su uvedene, a najduže šest mjeseci od dana njihovog uvođenja objasnili su tada iz CBCG.

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *