Kompanija Vagon impeks tužila Boksite za 1,2 miliona

Dodajte komentar

Mađarska kompanija Vagon impeks KFT, vlasnika Raska Andreaša, tužila je pred Privrednim sudom Crne Gore Rudnik boksita u stečaju zbog 1,2 miliona eura.Tužbom se traži naknada izgubljene dobiti u iznosu od 891 hiljadu eura sa kamatama zbog jedostranog raskida ugovora o kupovini rude, koju je to preduzeće imalo sa Bositima. Ugovor o kupovini rude između Vagon impeksa i Rudnika boksita potpisan je nekoliko mjeseci prije uvođenja stečaja u Boksite, a raskinut nakon uvođenja stečaja u to preduzeće.

Nakon uvođenja stečaja u Rudnik boksita, u kojem je rješenjem Privrednog suda pokrenut stečajni postupak u novembru 2013. godine, Vagon impeks se prijavio za kupovinu rude u isto vrijeme kad i preduzeće Neksan, vlasnika Miodraga Davidovića. Nakon što su Mađari odustali zbog, kako su tada naveli, višemjesečne „neplemenite medijske kampanje“ protiv te kompanije, ugovor o poslovno tehničkoj saradnji potpisan je sa Neksanom. Na tu odluku svojevremeno se žalio Vagon impeks, čije je potraživanje, prijavljeno u stečajnu masu, osporeno uz obrazloženje da je prijava bila neblagovremena. Ta kompanija je Privrednom sudu 30. juna prošle godine dostavila zahtjev za isplatu 891 hiljade eura iz stečajne mase Boksita.

Mađarsku kompaniju u sporu pred Privrednim sudom zastupa advokat Ana Đukanović, sestra premijera Mila Đukanovića, kojoj je postupajući sudija Dijana Raičković na jučerašnjem ročištu glavne rasprave naložila da uredi tužbu.

Zastupnik Boksita Nebojša Lalatović istakao je da su navodi tužioca neutemeljeni, kao i da. je tužba nedozvoljena, imajući u vidu odredbe Zakona o stečaju. On je naglasio i da tužilac nije dostavio zaključak suda kojim se upućuje na parnicu.

Iz hronologije spisa u koje je sud izvršio uvid jasno se vidi da je tužilac doveden u zabludu da će se ugovor održati na snazi, da bi protekli svi mogući rokovi i da bi danas mogli da se osporavaju navodi tužioca, shodno Zakonu o stečaju navela je Đukanovićeva ističući da će se na dokaze izvedene na jučerašnjem ročištu naknadno izjasniti, nakon što u njih izvrši uvid.

Ona nije odgovorila na pitanje suda da li je tužilac zaključkom Privrednog suda upućen na parnicu.

Neću se izjašnjavati na to pitanje, štaviše, smatram da je pitanje suda u ovom trenutku preuranjeno jer je pristup tužioca i njegovog punomoćnika da su tužba i potraživanje posledica ugovora zaključenog između Vagon impeksa i Boksita, koje je tuženi, nakon otvaranja stečajnog postupka održao na snazi i jednostrano raskinuo, takođe suprotno zakonu, onda kada su protekli svi rokovi u kojima je to potraživanje moglo da bude prijavljeno, rekla je Đukanovićeva.

Naredno ročište zakazano je za 8. februar naredne godine.

Traži 84 hiljade za zastupanje

Nakon što se Đukanovićeva nije izjasnila na izvedene dokaze, pravo da se naknadno izjasni nakon izjašnjenja tužioca zadržao je zastupnik Boksita Lalatović, koji je naglasio da sud nije uputio Vagon impeks na vođenje parničnog postupka, što je, kako je naglasio, preduslov za vođenje parnice.

Ne vidim razlog da se tuženi ne može izjasniti na dokaze, to sam danas prvi put čula, kazala je Đukanovićeva.

Advokatska kancelarija Ane Đukanović od Boksita potražuje 83,9 hiljada eura, što je priznato u trećem isplatnom redu.

Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *