Excellent SME – nova usluga Privredne komore

Dodajte komentar

U Crnoj Gori je do sada 30 preduzeća pozitivno ocijenjeno u procesu evaluacije za sticanje sertifikata SME Excellent, a 11 je već nosilac ovog znaka.Riječ je novoj usluzi Privredne komore Crne Gore koju realizuje sa agencijom ,,Coface“, specijalizovanom za oblast osiguranja potraživanja. Uspješna srednja, mala i mikro preduzeća u Crnoj Gori se prijavljuju za sertifikat Excellent SME, čija je osnovna svrha da postanu prepoznatljiva na širem tržištu, kao i da se smanji rizik poslovanja. Sertifikat se izdaje ako preduzeće zadovoljava definisane kriterijume, koje po međunarodno priznatoj metodologiji obrađuje ,,Coface“. Sertifikat Excellent SME važi godinu dana, ukoliko u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocjene.

Ovaj projekat se realizuje i u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Rumuniji, Italiji, Bugarskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a obavještenja o svim nosiocima sertifikata u ovim zemljama nalaze se na sajtu www.excellentsme. com. Sve je veće interesovanje za uključivanje u ovaj „klub uspješnih”, tako da se i druge zemlje pripremaju da postanu dio projekta. Glavni benefiti za nosioce sertifikata su jasno označen dobar bonitet preduzeća i veća kredibilnost u očima stranki i poslovnih partnera. Osim toga, učešće u ovom međunarodnom projektu omogućava umrežavanje kompanija koje su nosioci sertifikata (u Crnoj Gori i drugim zemljama), besplatnu procjenu rizika ulaganja na inostranom tržištu, olakšice prilikom prikupljanja tenderske dokumentacije, veću vidljivost kompanije na sajtu Privredne komore i druge povoljnosti.

Cilj ovog projekta je isticanje uspješnih privrednih subjekata, kao i njihovo povezivanje sa takvim preduzećima u Crnoj Gori i inostranstvu. Planom je predviđeno da se povremeno, a najmanje jednom godišnje sastanu nosioci SME Excellent znaka, čime će preduzeća iz Crne Gore imati mogućnost neposrednog povezivanja sa najboljim kompanijama u zemljama koje su u ovom projektu. U okviru saradnje Privredne komore sa francuskom kompanijom specijalizovanom za oblast osiguranja potraživanja ,,Coface“, koja je razvila mrežu u više od 200 zemalja svijeta, biće realizovane i edukacije, kao i podrška prilikom organizovanja poslovnih foruma crnogorskih privrednika sa inostranim.

U Privrednoj komori Crne Gore je u septembru organizovan seminar na temu: „Naplata potraživanja i analiza finansijskih izvještaja”. Kroz primjere iz poslovne prakse ukazano je na značaj i važnost provjere poslovnih partnera kroz modele analize finansijskih izvještaja, a privrednicima su predstavljeni modeli uspješne vansudske i sudske naplate potraživanja, koji su u skladu sa EU principima.

U najavi je novi seminar koji će biti posvećen finansijskim rizicima. Privredni subjekti, nosioci sertifikata Excellent SME u Crnoj Gori biće pozvani da predlože teme edukacija koje će doprinijeti rasvjetljavanju izazova i nalaženju rješenja za izvrsno poslovanje.

Ova aktivnost Komore usmjerena je ka efektuiranju kvaliteta kojeg dobri privredni subjekti posjeduju.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *