Dobit na kraju septembra: EPCG u plusu 12,7; Prenos svega 3,6 miliona eura

Dodajte komentar

Elektroprivreda Crne Gore EPCG završila je treće tromjesečje sa neto profitom od 12,69 miliona eura, 30,4 odsto manjim nego u uporednom periodu.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju septembra porasli 3,1 odsto na 181,14 miliona eura.

Poslovni rashodi EPCG povećani su 5,4 odsto na 170,65 miliona eura. Od toga se na troškove materijala odnosilo 38,7 miliona eura, zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda 33,82 miliona, a amortizacije i rezervisanja 32,35 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 36,6 miliona eura.

Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju septembra 1,2 milijarde eura, što je 1,6 odsto više nego u uporednom periodu.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 112,5 miliona eura, a dugoročna 93,25 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 44,3 miliona eura.

struja cges

Neto dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema CGES u trećem kvartalu iznosila je 3,6 miliona eura, što je tri puta manje u odnosu na isti period prošle godine.

Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi kompanije su na kraju septembra dostigli 23,27 miliona eura i bili su 21,5 odsto manji nego u uporednom periodus.

Poslovni rashodi preduzeća su porasli 9,9 odsto na 18,8 miliona eura. Od toga se na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode odnosi 4,7 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 5,28 miliona, a materijala 357,82 hiljade eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 1,9 miliona eura, a na nabavnu vrijednost prodate robe 6,57 miliona.

Ukupna aktiva CGES-a porasla je 1,5 odsto na 224,48 miliona eura.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 21,19 miliona eura, a odložene poreske obaveze 732,46 hiljada eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su na kraju septembra 38,37 miliona eura, a kratkoročne 9,08 miliona eura.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *