Privatizacije i dalje povjerljive

Dodajte komentar

Upravni sud Crne Gore je, na sjednici održanoj 9. oktobra, donio presudu kojom je odbijena tužba Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS o pristupu povjerljivim podacima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.MANS je tražio informacije o učešću na tenderu o dokapitalizaciji putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji Novi duvanski kombinat, kao i tendersku dokumentaciju o prodaji akcijskog kapitala Hemijske industrije “Poliex” AD Berane. Takođe, tu NVO je interesovao i Izvještaj o rangiranju rezultatima i izboru najpovoljnijeg ponuđača na javnom tenderu za prodaju akcijskog kapitala “Poliex” AD Berane i kopije svih ponuda dostavljenih na javnom tenderu.

U presudi Upravnog suda se navodi da je tužba MANS-a neosnivana i da Sud nalazi da je Savjet rješenje donio u postupku u kojem nije počinjena povreda pravila postupka, da se zasniva na pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava.

“Imajući u vidu stanje u spisima predmeta i zakonske propise, prema stanovištu Suda, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je pravilno postupio kada je odlučio da zahtjev MANS-a o slobodnom pristupu informacijama odbije”, saopšteno je iz Vlade.

Savjet je donio rješenja o određivanju stepena tajnosti podataka povjerljivo za podatke sadržane utenderskoj dokumentaciji i ponudama dostavljenim po javnim pozivima za učešće na međunarodnim javnim tenderima koje sprovode tenderske komisije Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Izvor: cdm

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *