Pregled štampe za 6. oktobar: Novosti iz ekonomije

Dodajte komentar

Portal Bankar.me donosi pregled najvažnijih ekonomskih naslova u današnjim crnogorskim dnevnim novinama:Vijesti

  • MANS – Green Home: Interesuje ih kako će se finansirati izgradnja TE
  • U EPCG spremni za razgovore sa Montenegro bonusom
  • KAP: Pejović traži novi rok za plaćanje
  • Vojnici i nastavnici najmanje plaćeni

Dnevne novine

  • Dizel jeftiniji tri centa
  • Zaštititi med geografskom oznakom
  • Pejović preuzima Boksite do kraja sljedeće nedelje
  • Otvoren prostor za nove segmente saradnje
  • CRBC posvećen realizaciji projekta

Dan