Banjalučka berza – nedjeljni pregled 13. 07. 2015. – 17. 07. 2015.

Dodajte komentar

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 63.044,75 KM što predstavlja 1,30% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 114.937,35 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,63 KM, čime je ostvaren rast od 1,24% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 40.326,67 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,041 KM, čime je ostvaren pad od -10,87% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.707.047,27 KM, što predstavlja 35,21% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 660.705,22 KM.

Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka čije su akcije pale za -29,08%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,00 KM po akciji.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Žitopromet d.d. Brčko, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 116.581,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,80 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 3 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 2.757.245,16 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1, ukupne vrijednosti 3.000,15 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 13.7.2015. 14.7.2015. 15.7.2015. 16.7.2015. 17.7.2015. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 74,09 74,09 74,10 74,00 75,20 660.705,22
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 78,50 79,00 79,00 79,57 79,65 296.378,70
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 74,30 74,89 74,90 74,89 75,40 266.009,51
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 94,09 94,09 94,02 94,02 94,02 201.311,36
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 65,70 65,44 67,00 67,00 67,89 175.131,50
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,61 1,61 1,61 1,61 1,63 114.937,35
SHP Celex a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 49.403,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 79,53 79,53 79,53 79,57 79,97 37.052,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 78,74 78,74 78,50 79,07 80,00 28.471,43
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 68,11 68,11 68,00 70,25 70,51 16.468,75
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 75,21 76,50 76,35 76,35 76,35 15.279,92
Nova banka a.d. Banja Luka 0,642 0,66 0,66 0,66 0,66 13.200,00
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 11.611,02
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 71,01 71,01 71,46 73,00 73,00 7.393,09
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 2.845,25
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,08 0,08 0,08 0,085 0,085 2.489,65
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 983,70
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 530,00
Vitaminka a.d. Banja Luka 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 174,72
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,359 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00

Fondovi

Naziv emitenta 13.7.2015. 14.7.2015. 15.7.2015. 16.7.2015. 17.7.2015. Promet
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,042 0,041 0,041 0,042 0,041 40.326,67
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 6,60 6,60 6,58 6,60 6,60 10.770,80
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 7.855,60
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,36 5,41 5,50 5,50 5,50 1.707,32
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 14,29 14,42 14,42 14,42 14,42 1.006,90
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 598,00
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 321,30
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 197,78
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,49 1,45 1,44 1,44 1,44 181,66
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 78,72
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00

Blok poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Nova banka a.d. Banja Luka 14.7.2015. 0,70 2.403.207 1.682.244,90
Nova banka a.d. Banja Luka 15.7.2015. 0,67 828.358 554.999,86
Nova banka a.d. Banja Luka 15.7.2015. 0,67 776.120 520.000,40

Repo poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 17.7.2015. 75,0038 5.000 3.000,15

Indeksi

Indeks Naziv Vrijednost Promjena Promjena [%]
BIRS Berzanski Indeks Republike Srpske 723,35 4,89 0,68
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS 578,56 -2,52 -0,43
FIRS Indeks investicionih fondova RS 1.714,82 -7,04 -0,41
ORS Indeks obveznica Republike Srpske 1.875,09 30,46 1,65
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *