Dozvoljeni minus samo za stalno zaposlene

Dodajte komentar

Klijenti crnogorskih banaka koji nemaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, odnosno rješenje za stalno, ne mogu da uđu u dozvoljeni minus preko platnih kartica, dok oni sa rješenjem za stalno u firmama čiji rejting odgovara bankama mogu da uđu u minus neznatno manji od mjesečnog primanja.

Na primjer, klijent banke koji je zaposlen u službama lokalne samouprave sa platom od 500 eura mjesečno može da uđe u minus od 400 eura ukoliko nije kreditno zadužen, odnosno, banka mu dozvoljava minus od 300 eura ukoliko ima mjesečnu ratu za kredit do 100 eura. Na drugoj strani, zaposleni koji imaju ugovore o radu na određeno vrijeme imaju problem jer, kako tvrde, gotovo nijedna banka neće da im odobri dozvoljni minus, a procedura za dobijanje dozvoljenog minusa je gotovo ista kao prilikom podizanja kredita.

Iz Sosijete ženeral Montenegro banke saopštili su da se minus odobrava u zavisnosti od toga gdje je klijent zaposlen.

Za dozvoljeni minus klijent treba da je zaposlen za stalno i na osnovu njegovog mjesta zaposlenja određuje se kojoj grupi klijenata pripada. Dozvoljeni minus varira, tj. zavisi od toga da li klijent već ima kreditni limit i da li je kreditno zadužen. U tom slučaju dozvoljeni minus je manji od onoga koji bi trebalo da bude propisan saopštili su iz Sosijete ženeral banke.

Iz NLB Montenegrobanke su naveli da je visina minusa isključivo determinisana bonitetom firme u kojoj klijent radi i visinom ostalih obaveza.

Ukoliko je klijent zaposlen na određeno, odobrava mu se minus na period do mjesec dana prije isteka ugovora. Što se tiče dokumentacije, potreban je ugovor o radu, popunjen zahtjev koji se uzima u filijali i mjenica koja košta cijena dva eura, naveli su iz NLB-a.

Za klijente Hipo Alpe Adrija banke visina dozvoljenog minusa može se kretati 100 posto do 200 posto od visine plate.

– Visina overdrafta zavisi od rejtinga klijenta, od visine ličnih primanja, zaduženosti po karticama i slično, istakli su iz Hipo banke.

Bankarski ombudsman Halil Kalač tvrdi da se građani nerijetko žale na uslove za odobravanje dozvoljenog minusa.

– Ipak, građani se najčešće žale na visinu kamatne stope na dozvoljeni minus. Klijenti tvrde da su kamatne stope na dozvoljeni minus veoma visoke. Banke o tome treba da upoznaju klijente, naglasio je Kalač.

U izvještaju o radu ombudsmana za prošlu godinu navedeno je da je bilo 70.231 partija overdraft kredita, a u 2013. godini 70.062, po osnovu tekućih računa građana, kojima su banke odobrile prekoračenja.

– Minuse su koristila 67.143 građanina, u 2013. godini taj broj je iznosio 67.356 klijenta. Stanje duga na dan 31. decembar 2014. godine, po toj vrsti kredita, iznosi 14,1 milion eura, a u 2013. godini 13,9 miliona eura. Iskorišćenost je 48,1 odsto od ukupno odobrenog minusa od 29.4 miliona eura. Na procenat iskorišćenosti uticala je visoka efektivna kamatna stopa od 16,7 odsto, piše u izvještaju o radu.

Kalač: Građani se žalili i na cijenu održavanja kartica

Kalač je naglasio da se veliki broj primjedaba odnosio i na cijenu održavanja debitnih, odnosno viza i master kartica.

U skorije vrijeme cijene održavanja kartica su porasle, na šta se građani često žale. Činjenica je da su banke klijente morale obavijestiti o tim cijenama jer je iz primjedbi očigledno da su neobaviješteni i iznenađeni, rekao je Kalač.

Međutim, održavanje kartica varira od banke do banke. Iz Hipo banke su naveli da mjesečno održavanje platnih kartica zavisi od tipa, a debitne kartice su, po pravilu jeftinije, pa se naknada za održavanje kreće od 0,5 do 0,87 eura i naplaćuje se na mjesečnom nivou.

Korisnici kreditnih kartica takođe plaćaju naknadu za mjesečno održavanje i ona varira zavisnosti od tipa kartice. Za master kard karticu na rate naknada iznosi dva eura, dok je za viza rivolving karticu 2,5 eura. Mjesečno održavanje viza gold kartice, uz koju klijent dobija od banke na korišćenje i najviše nivoe pokrića za putno zdravstveno osiguranje, te asistencije na putu košta sedam eura. Ona podrazumijeva i mnoge druge pogodnosti koje uključuju i popuste na određenim trgovačkim lokacijama.

Iz Sosijete ženeral banke su istakli da je mjesečno održavanje debitnih kartica iznosi 1,20 eura, dok je obavještavanje klijenata o prilivima i transakcijama novca putem SMS-a iznosi 60 centi. Klijenti NLB banke za održavanje debitnih kartica moraju platiti 0,70 eura, kreditnih 3,50 eura, poslovnih 3,50 eura, gold kartica koje posjeduju VIP klijenti sedam eura, dok se za gift kartice ne plaća održavanje.

Izvor: Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *