Novine kod osiguranja autoodgovornosti: Počinje sa primjenom Bonus-malus sistem

Dodajte komentar

U skladu sa odlukom Skupštine Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG)  a na koju je Agencija za nadzor osiguranja dala saglasnot  novi Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti stupa na snagu 01.02.2015. godine.  Od ovog datuma počinje primjena sistema povećanja i smanjivanja premije osiguranja (bonus i malus) na sva novozaključena ili osiguranja koja se budu obnavljala (produžavala) za narednu godinu.

Suština bonus malus – sistema je da ukoliko osiguranik nije imao podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete,  smanjenje premije (bonus) iznosi 5% godišnje, a najviše 30% od premije osnovnog premijskog razreda. Ukoliko je bilo podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, dolazi do povećanja premije  tj obračunava se malus.  Povećanje premije zavisi od broja prijavljenih šteta u prethodnom jednogodišnjem periodu , a može ići najviše do 210% od premije osnovnog premijskog razreda. Sistem  smanjenja odnosno povećanja premije (bonus – malus) primjenjuje se na osnovu podataka Informacionog centra ili na osnovu polise i potvrde društva za osiguranje koja sadrži podatke o prethodnom trajanju osiguranja i broju šteta koje su prijavljene u tom periodu, jedino ako nema podataka o osiguraniku u informacionom centru.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG zaznajemo da je Skupština Udruženja zauzela stav da će svim osiguranicima koji od 01.02.2015.  produžavaju osiguranje biti odobren bonus (popust od 5%) tj. svrstaće se u premijski razred PR6 ovog predloga tarifa, sve do puštanja u rad Informacionog sistema a najkasnije do 01.02.2016. godine. Osiguranici koji prvi put zaključuju osiguranje će biti svrstani u osnovni premijsku razred PR7.

Bonus – malus sistem čini 13 premijskh razreda. Premijski razredi i visina premije u procentima od premije osnovnog premijskog razreda PR7 koji predstavlja 100% premije su:

Vlasnik (imalac), odnosno korisnik motornog i priključnog vozila, zavisno od toga da li prvi put zaključuje ili obnavlja (produžava) osiguranje razvrstava se u odgovarajući premijski razred od PR1 do PR13, odnosno od PR1 do PR6 ukoliko ima pravo na popust (bonus), a od PR8 do PR13 ukoliko je obavezan da plati doplatak (malus) u zavisnosti od broja prijavljenih šteta u prethodnom jednogodišnjem periodu trajanja osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, koje je pričinio trećim licima za koje je odgovoran.

  „Značaj početka primjene ovog sistema je  u tome što se na ovaj način  preventivno djeluje i utiče na povećanje bezbjednosti u saobraćaju jer se stimuliše  opreznije vožnja. Učesnici u saobraćaju  će na ovaj način biti motivisani da voze opreznije”- zaključuje Šaban.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *