MMF usvojio nove kodekse

Dodajte komentar

MMF je usvojio novi kodeks fiskalne transparentosti, zahvaljujući kome će vlade imati precizniju sliku svojih finansija kada donose ekonomske odluke.

Novi kodeks fiskalne transparentnosti, koji je objavljen na sajtu ove međunarodne finansijske institucije, dio je napora MMF-a da ojača fiskalni nadzor i proces donošenja odluka, a Izvršni odbor Fonda, u kojem su predstavnici svih zemalja članica MMF-a, odobrio je prva tri od planirana četiri stuba kodeksa.

I stub: fiskalno izvještavanje, koje bi trebao da ponudi relevantne, sveobuhvatne, pravovremene i pouzdane informacije o finansijskom položaju i uspješnosti vlade.

II stub: fiskalne prognoze i budžet, koji bi trebalo da pruže jasan izveštaj o vladinim budžetskim ciljevima i namjerama, zajedno sa sveobuhvatnim, pravovremenim i kredibilnim projekcijama razvoja javnih finansija.

III stub: analiza fiskalnih rizika i upravljanja, koja bi trebalo da osigura da se rizici po javne finansije dislociraju, da budu analizirani i da se njima upravlja, a fiskalno odlučivanje preko javnog sektora uspješno koordinira.

IV stub: upravljanje prihodima, koje bi trebalo da pruži transparentan okvir za vlasništvo, ugovaranje, poreze i iskorišćavanje prirodnih resursa.

Dok su stubovi I, II i III dovršeni, stub IV će biti završen do kraja godine i on zahtijeva prilagođavanje načelima prva tri stuba, s obzirom na karakteristike resursima bogatih zemalja. Fiskalna transparentnost jedan je od osnovnih preduslova uspješnog upravljanja državom. MMF-ov kodeks fiskalne transparentosti prvi put je publikovan 1998, a poslednji put promijenjen 2007.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *