Za tri godine u Crnoj Gori važiće evropske, duplo veće cijene cigareta

Dodajte komentar

Ministarstvo finansija priprema akcizni kalendar shodno kome će akcize na cigarete u naredne tri godine biti više nego duplirane. Prihodi od akciza na duvanske proizvode su, prošle godine, bili na nivou od 45 miliona eura, dok se ove godine očekuju nešto veći prihodi. Ukupni prihodi od akciza na duvan čine oko 30 odsto ukupnih prihoda od svih vrsta akciza.

Kada je u pitanju akcizna politika u oblasti duvanskih proizvoda, namjera Vlade usmjerena je na povećanje akcize do nivoa u EU, uz poštovanje dinamike postepenog povećanja akciznih stopa, kako bi se vodilo računa o stabilnosti tržišta i regionalnom aspektu.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

– Osnovno pravilo u Evropskoj uniji, kada je u pitanju oporezivanje cigareta, predviđa da najniži iznos akcize na cigarete ne može biti manji od iznosa koji odgovara 57 odsto maloprodajne cijene cigarete iz najpopularnijeg cjenovnog razreda, ali ne manje od 64€/1000 komada cigareta. Od 1. januara 2014. godine obavezujući minimum u EU će iznositi 90€/1000 komada, odnosno 60 odsto od prosječne ponderisane cijene cigareta.

Imajući u vidu regulatorni okvir u EU, kao i potrebu ubrzane harmonizacije akciznog zakonodavstva sa Direktivama EU, u cilju dostizanja minimalnog iznosa akcize na cigarete od 90 eura za 1000kom (u Crnoj Gori taj iznos je trenutno 42€/1000 kom.), smatramo neophodnim donošenje akciznog kalendara kojim bi se unaprijed precizirala dinamika postepenog povećavanja akcize u periodu od tri do pet godina, kazano je Portalu Analitika iz Ministarstva finansija.

Na ovaj način, kako kažu u Ministarstvu finansija, bila bi obezbijeđena predvidivost regulatornog okruženja, što je veoma bitno za sve akcizne obveznike.

-I što, istovremeno, stvara preduslove za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora, te obezbijeđuje pravovremeno planiranje njihovih poslovnih aktivnosti. Takođe, nesporno je da je predvidiv, postepen i izjednačen rast akciza preduslov za prevenciju nelegalne trgovine cigaretama i obezbeđivanje stabilnih državnih prihoda, navode iz Ministarstva finansija.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *