CBCG: Finansijski sistem relativno stabilan

Dodajte komentar

Četrdesetsedma sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem relativno stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio kvartalni makro-analitički izvještaj bankarskog sistema na dan 30. jun 2013. godine i konstatovao da poslovanje banaka u ovom periodu karakteriše rast aktive, depozita i kapitala i poboljšanje svih pokazatelja kvaliteta aktive, osim kredita i potraživanja koji kasne u otplati preko 90 dana. Pad ostvaruju ukupni krediti i potraživanja, dok neto krediti i potraživanja od klijenata ostvaruju rast. Kreditna aktivnost banaka u prvih šest mjeseci 2013. godine dostigla je nivo od 343 miliona eura. Prosječna efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u junu iznosila je 10,30%. Na kraju juna bankarski sistem je ostvario dobit u iznosu od 18,5 miliona eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za drugi kvartal 2013. godine. Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren značajan ekonomski rast od oko 4%, a koji je u velikoj mjeri rezultat jednokratnih faktora: niske osnovice iz prvog kvartala prethodne godine i izuzetno visokih stopa rasta pojedinih sektora, a koje nijesu dugoročno održive. U analizi privrednih tendencija, ocijenjen je podsticajnim ostvareni rast industrijske proizvodnje, građevinarstva, šumarstva, trgovine na malo, kao i jednog dijela saobraćaja. Ohrabruje i značajan porast izvoza, smanjenje uvoza i, posljedično, smanjenje deficita tekućeg računa. Situacija u bankarskom sistemu je stabilna, i pored naglašene osjetljivosti banaka na kreditni rizik. Potencijalne ranjivosti će u narednom periodu predstavljati visok budžetski deficit i prateći pritisci iz ove sfere usljed preuzimanja dijela garantovanog duga od strane države, visok nivo nelikvidnosti realnog sektora, visoke kamatne stope i blag oporavak kod najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za II kvartal 2013. godine. U Izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama u junu u odnosu na decembar 2012. godine, iznosila 0,4%. U drugom kvartalu najveći pad zabilježile su cijene iz kategorije odjeća i obuća i  prevoz, slijede stanovanje, voda, struja i druga goriva i komunikacije. Godišnja inflacija u junu iznosila je 2,2% i značajno je niža od godišnje inflacije od 5,1% iz  decembra 2012. godine, ali je još uvijek iznad stope inflacije ostvarene u EU, odnosno EMU gdje je iznosila 1,6%. Prema modelskoj procjeni očekuje se da će se inflacija tokom  2013. godine kretati u rasponu od 2,1% do 4,7%, dok je ekspertska procjena da će se inflacija kretati u rasponu od 3% do 5%.

Savjet se upoznao sa Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za prvih šest mjeseci 2013. godine.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *