Vlada oslobodila banke poreza na stanove uzete aktiviranjem hipoteke

Dodajte komentar

Predlogom zakona o porezu na nepokretnosti, koji je Vlada usvojila u četvrtak, predviđeno je oslobađanje banaka od plaćanja nameta na imovinu stečenu aktiviranjem hipoteke (kolaterala). U Ministarstvu finansija ističu da je ovakvo rješenje koncipirano na temelju preporuka radne grupe “Bečke inicijative” za koordinaciju evropskih banaka, koja se bavila pitanjem nekvalitetnih kredita u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Bečku inicijativu čine predstavnici Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske centralne banke i Evropske komisije.

“Globalna ekonomska kriza rezultirala je recesijom koja je u prvi plan istakla brojne probleme, među kojima je i visok nivo kredita koji se neredovno vraćaju bankama. Visok nivo ovih kredita utiče na kreditnu aktivnost banaka, visinu kamatne stope i, posljedično, na kvalitet i tempo oporavka realnog sektora. Radi iznalaženja načina za ublažavanje problema, radna grupa Bečke inicijative je napravila detaljan izvještaj u martu 2012. godine, sa preporukama za sveobuhvatan pristup u rješavanju pitanja nekvalitetnih kredita. Kao jedna od preporuka za rješavanje nekvalitetnih kredita je i određivanje odgovarajućih mjera poreske politike koje mogu djelovati na rješavanje pitanja nekvalitetnih kredita, među kojima je i mjera za oslobađanje banaka od plaćanja poreza na promet nepokretnosti koje banka stekne u postupku naplate kredita“, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva finansija, uz podsjećanje da su kod banaka sa sjedištem u Crnoj Gori krediti koji kasne sa otplatom krajem prošle godine činili oko 24 odsto ukupnih.

Naglašava se da je Crna Gora od zemalja okruženja među prvima krenula sa sprovođenjem preporuka „Bečke inicijative“, uključujući i one koje se odnose na mjere iz oblasti poreske politike.

„Predlogom novog zakona o porezu na promet nepokretnosti predlaže se da se banke oslobode plaćanja poreza na promet nepokretnosti kada im se prenese pravo svojine na nepokretnosti obezbijeđeno po osnovu fiducije ili hipoteke, i kada pravo svojine na nepokretnosti steknu u zamjenu za potraživanje u postupku naplate potraživanja po osnovu odobrenih kredita, kao i u postupku reorganizacije dužnika banke u stečaju. U postupku rješavanja problema nekvalitetnih kredita banka može, radi olakšavanja finansijske pozicije dužnika ali i nje same, ugovoriti sa klijentom da u zamjenu za dio novčanog potraživanja  preuzme od klijenta određenu materijalnu aktivu, a to su najčešće nepokretnosti. Ovim je oslobađanje od poreza na promet tih nepokretnosti u interesu i banke i klijenta čiji se dug restrukturira, jer će se banka lakše opredijeliti da nepokretnost preuzme u vlasništvo ako je oslobođena plaćanja poreza na promet“, precizirano je u odgovorima Ministarstva finansija.

Napominju da će konkretni efekti predloženih rješenja zavisiti od broja nepokretnosti koje će banke steći po osnovu prenosa prava svojine na imovinu obezbijeđenu po osnovu fiducije ili hipoteke, kao i broja ugovorenih zamjena potraživanja po osnovu kredita za sticanje određene nepokretnosti.

-Sigurno je da će na ove aktivnosti značajno uticati kretanja u realnom sektoru, ali i ukupno stanje na tržištu nekretnina u Crnoj Gori- rezonuju u ministarstvu.

Poreske olakšice za crnogorske banke dolaze u momentu kad Evropska komisija najavljuje uvođenje poreza na bankarske transakcije. Takođe, pitanje je kako će na ovu odluku reagovati „obični“ građani, koji prilikom kupovine kuće ili stana moraju platiti porez na transakciju.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *