Britanija danas – zemlja od sedam klasa

Dodajte komentar

Građani Velike Britanije danas pripadaju jednoj od sedam društvenih klasa, pokazala je velika anketa koju je sproveo BBC.

Tradicionalna podjela na radničku, srednju i višu klasu zastarjela je i odnosi se na samo 39 posto stanovnika.

Anketa je pokazala da je nužan novi model sa sedam društvenih klasa, od elite na vrhu do proletarijata na dnu.

U tom najvećem ispitivanju klasa u Velikoj Britaniji učestvovalo je više od 161 hiljada ljudi.

Klasa se tradicionalno definiše zanimanjem, bogatstvom i obrazovanjem. No ovo istraživanje pokazuje da je to prejednostavna podjela te da klasa ima tri dimenzije, ekonomsku, socijalnu i kulturnu.

BBC-jeva studija mjerila je ekonomski kapital (dohodak, štednju, vrijednost kuće), te socijalni kapital (broj i status ljudi koje osoba poznaje). Mjeren je i kulturni kapital koji je definisan kao opseg i narav kulturnih interesa i aktivnosti.

Novodefinisane su sljedeće klase: elita, čvrsta srednja klasa, tehnička srednja klasa, novo imućno radništvo, tradicionalna radnička klasa, uslužna klasa u usponu te prekarijat.

-Elita je najprivilegovanija grupa u Velikoj Britaniji, bogatstvom jasno odvojena od ostalih šest klasa. Ta grupa ima najviši stepen svih triju kapitala.

-Čvrsta srednja klasa tzv. ukorijenjena klasa druga je po bogatstvu, a rezultati su joj visoki u svim trima kapitalima. To je najveća i najdruštvenija klasa, a njen kulturni kapital drugi je po redu.

-Tehnička srednja klasa mala je i karakteristična nova klasa. Imućna je, ali nema visoku razinu socijalnog i kulturnog kapitala: karakteriše je društvena izolacija i kulturna apatija.

-Novo imućno radništvo mlada je klasna grupa socijalno i kulturno aktivna, a ekonomski joj se kapital približava sredini.

-Tradicionalna radnička klasa ima nizak nivo svih triju oblika kapitala, ali nije joj sve uskraćeno. Pripadnici ove klase imaju razmjerno vrijedne kuće, a to se tumači činjenicom da je to najstarija grupa, prosječne starosti od 66 godina.

-Uslužna klasa u usponu nova je, mlada i urbana grupa, razmjerno siromašna, ali s visokim društvenim i kulturnim kapitalom.

-Prekarijat ili ‘proletarijat ugrožen neizvjesnošću’ najsiromašnija je grupa kojoj najviše nedostaje, s niskim rezultatom i u socijalnom i u kulturnom kapitalu.

Istraživači kažu kako se za 6 posto pripadnika elite i prije znalo, ali prvi je put ta grupa smještena u širu analizu klasne strukture. Na suprotnoj je strani prekarijat. Ta najsiromašnija grupa lišena gotovo svega čini gotovo 15 posto stanovništva. Sociolozi kažu da konvencionalni pristup klasnoj analizi ne uočava ta dva ekstrema jer se fokusira na srednju i radničku klasu, prenosi Poslovni portal.

Čvrsta srednja klasa čini 25 posto populacije i najveća je od svih klasa, a tradicionalna radnička klasa danas je samo 14 posto ukupnog britanskog stanovništva.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *