Depoziti i krediti u padu

Dodajte komentar

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.981,0 miliona eura na kraju decembra, i u odnosu na prethodni mjesec niži su za 0,1%, dok su u odnosu na decembar 2011. godine viši za 9,0%.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,6%, dok su depoziti po viđenju činili 38,4% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (55,5%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (22,1%)

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 57,9% učešća.

Depoziti stanovništva
Depoziti stanovništva su na kraju decembra 2012. godine iznosili 1.147,1 miliona eura i viši su za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši za 11,0%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 61,6%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 38,4%.

Krediti
Ukupni krediti banaka su iznosili 1.862,6 miliona eura na kraju decembra, što je za 0,2% manje u odnosu na prethodni mjesec, odnosno za 4,8% manje u odnosu na decembar prethodne godine. Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,94 na kraju decembra.

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,79 na kraju decembra što je više nego u prethodnom mjesecu (0,78), ali manje za 0,04 p.p. u odnosu na decembar 2011. godine (0,83).

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 91,7% učešća, dok se preostalih 8,3% odnosilo na kredite odobrene finansijskim institucijama, organizacijama u javnom vlasništvu, inostranim firmama, Opštoj vladi i neprofitnim organizacijama, navodi se u biltenu CBCG.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *