“Pumpali” troškove, vrijednost KAP-a oborili za 400 miliona

Dodajte komentar

Od ulaska ruskog investitora u Kombinat aliminijuma do kraja 2011. godine, vrijednost te kompanije je knjigovodstveno smanjena za više od 400 miliona eura, pa su zahvaljujući takvoj slici KAP-a dobili subvencije, otpise dugova i garancije Vlade za vraćanje ogromnih kredita, tvrde za “Vijesti” iz Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Oni smatraju da je partner Vlade u KAP-u, koji je podgoričku kompaniju kupio krajem 2005. godine, smanjio njenu vrijednost zahvaljujući “pumpanju” troškova amortizacije, “ogromnom otpisu potraživanja i obezvređivanju vrijednosti opreme u ukupnom iznosu od preko 270 miliona eura”.

Istraživački centar MANS-a, podsjeća da su čim su preuzeli fabriku, za 2005. godinu “računovodstveno smanjili vrijednost KAP-a za 140 miliona eura”, o čemu su “Vijesti” pisale.

“Od dana ulaska Rusa u Kombinat pa do kraja 2011. godine, došlo je do drastičnog povećanja troškova amortizacije i oni su ukupno iznosili skoro 135 miliona eura”, naglasili su iz MANS-a.

Prema izvještajima revizora od 2005. do 2011. KAP je koristio proporcionalnu ili degresivnu metodu za obračun troškova amortizacije.

Proporcionalna metoda podrazumijeva da se vrijednost sredstava otpisuje u istim iznosima svake godine. Degresivna metoda pak podrazumijeva da se u godini u kojoj se kupi sredstvo otpiše najveći iznos, koji se kasnije smanjuje. Ovu metodu KAP je koristio 2005. godine.

“U 2010. i 2011. godini dolazi do ogromnog rasta troškova amortizacije KAP-a koji iznose preko 40 miliona eura. U tim godinama KAP je koristio proporcionalnu metodu za obračun tih troškova, pa je trebalo da svake godine otpisuje isti iznos sredstava, osim ukoliko je kupovao novu opremu. Pošto su ukupni troškovi amortizacije u 2010. godini skoro dva i po puta veći nego u 2009, odnosno za 11,7 miliona eura, to bi značilo da je KAP u toku 2010. godine kupio novu opremu u minimalnom iznosu od 60 miliona eura, ako joj je vijek trajanja samo pet godina”, istakli su iz MANS-a.

Međutim, finansijski izvještaj za tu godinu “pokazuje da je ovaj ogroman skok troškova amortizacije nastao po osnovu otpisa opreme u tri puta većem iznosu nego u toku prethodne godine, iako prema istom izvještaju, u toj godini nije bilo nabavke nove opreme”.

“Druga velika stavka na osnovu koje dolazi do knjigovodstvenog smanjivanja vrijednosti KAP-a je otpis potraživanja. Od ulaska u KAP do kraja 2011. godine, Rusi su otpisali potraživanja u ukupnom iznosu od skoro 90 miliona eura, dok je prije privatizacije, odnosno 2004. godine ovaj iznos bio jednak nuli. Od pomenutog iznosa skoro 50 miliona eura se odnosi na otpis duga koji je KAP dao Rudnicima boksita”, naveli su iz ove NVO.

“Vijesti” su objavljivale da je KAP, između ostalog, otpisao i potraživanje od 2,4 miliona eura svome vlasniku, kiparskoj firmi CEAC, sa obrazloženjem “da su nenaplativa”.

Treća po veličini stavka se odnosi na obezvređivanje nekretnina, postrojenja i opreme u kojoj se pojavljuju ogromni troškovi u 2008. i 2009. godini i to po 24,1 milion eura, dakle, ukupno preko 48 miliona eura.

U finansijskom izvještaju KAP-a za 2009. se navodi da se otpis iz 2008. „odnosi na umanjenje vrijednosti koje je zasnovano na internoj procjeni društva“ i to „usljed ekonomske krize koja utiče na privrede i preduzeća širom svijeta, kao i tekućeg operativnog gubitka društva“, pa je „društvo procijenilo da je gubitak po osnovu obezvređivanja neizbježan i da bi u slučaju procjene nezavisni procjenitelj došao do istog zaključka“.

Prema finansijskom izvještaju, umanjenje u 2009. godini odnosilo se na „negativne efekte nezavisne procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine“. To ne uključuje otpis tri prerađivačke fabrike u iznosu od 55 miliona eura, što su Rusi uradili u toku 2005. i 2006.

“Od dolaska ruske firme do kraja 2011. godine, KAP je platio preko 70 miliona eura kamata na uzete kredite, od čega je preko 20 miliona isplaćeno povezanim firmama”, navode iz MANS-a.

U Istraživačkom centru MANS-a smatraju da su predstavnici Vlade sve ovo znali i da nijesu ništa uradili kako bi zaštitili javni interes.

“Predstavnici Vlade, kao akcionara, su morali imati uvid u finansijske izvještaje, i nemoguće je da su bili toliko nesposobni da ne primijete kako vrijednost KAP-a na papiru drastično opada, dok se državna pomoć povećava. Zato vjerujemo da je KAP računovodstveno obezvrijeđen uz znanje i podršku Vlade, jer je neko iz Vlade očigledno u tome vidio svoj interes. Zato građani ne plaćaju samo troškove bogaćenja vlasnika KAP-a, već i korupcije pojedinaca koji donose odluke”, zaključuju u MANS-u.

Rast zarada na račun menadžmenta

Zanimljivo je da nakon dolaska Vladinog partnera – ruske kompanije Olega Deripaske u KAP dolazi do rasta zarada, paralelno sa smanjivanjem broja radnika. Tako su troškovi za neto plate u 2007. godini za 3,5 miliona eura veći nego u prethodnoj, iako je broj zaposlenih smanjen za 200 radnika.

“Plate nastavljaju da rastu u 2008. i 2009. godini iako se broj radnika blago smanjuje i tek 2010. godine dolazi do pada ukupnog iznosa neto zarada, ali i ogromnog smanjivanja zaposlenih – radna mjesta gubi preko 770 radnika. Pošto je poznato da nije bilo značajnijeg rasta plata zaposlenih u KAP-u, nameće se zaključak da se povećanje ukupnog iznosa neto zarada najvećim dijelom odnosi na plate menadžmenta preduzeća”, smatraju u MANS-u.

Objavljen spisak sa 310 prekobrojnih

U KAP-u je juče objavljen spisak 310 prekobrojnih radnika u proizvodnji kojima za februar ne namjeravaju da isplate stimulans na zaradu, potvrđeno je „Vijestima“ juče iz nekoliko izvora.

U KAP-u radi 1.200 ljudi. Uz to, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, inspektar rada Predrag Nešković došao je KAP, ali on to “Vijestima” nije potvrdio.

Šef Sindikata Elektrolize, centralnog pogona u KAP-u, Željko Peruničić rekao je da se 156 radnika tog pogona nalazi na spisku za prekobrojne, poručujući da najbrojniji u fabrici – Sindikat Aluminijuma neće poštovati nijednu odluku menadžmenta.

“Nećemo dozvoliti smanjenje februarske zarade radnicima ni za jedan cent. Odluka menadžmenta KAP-a suprotna je Zakobnu o radu i važećem Kolektivnom ugovoru”, tvrdi Peruničić.

Predsjednica Sindikata KAP-a Sandra Obradović saopštila je da je Dragan Mijović, direktor cjeline Aluminijum, postupio po zahtjevu ruskog menadžmenta KAP-a, dok je direktor Održavanja Aluminijuma Danilo Keljanović naknadno sa spiska prekobrojnih skinuo 16 inžinjera.

“U KAP-u postoje dva različita spiska radnika kojima za februar planiraju da ukinu stimulans na zaradu“, tvrdi Obradović.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *