CBCG raspisala konkurs za dodjelu nagrada

Dodajte komentar

Centralna banka Crne Gore raspisala je Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Tekst Konkursa prenosimo u cjelosti:

KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu

I. U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

II. Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu, po kategorijama iznosi :

1. diplomski rad             2.000,00 €
2. magistarski rad         3.000,00 €
3. doktorski rad              4.000,00 €

III. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini  odbranili  diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori.

Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu Godišnje nagrade.

IV. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili  putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: “Za Godišnju nagradu za 2013. godinu”, najkasnije do 28. februara 2013. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi  se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (CD), a uz radove, učesnici su dužni da dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu,  biografske podatke i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

V. Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke.

VI. Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

VII. Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *