Kako da povećate svoj profesionalni uticaj u 2013?

Dodajte komentar

Prema pisanju Business Insider-a 2013. godina će biti u znaku kontinuirane ekonomske vilatilnosti kroz rizike, monetranu politiku i ambivalentne stope nezaposlenosti, biće godina koju će obiljeležiti mikro preduzetnici, a pažnja će posebno biti fokusirana na povraćaj investicija u društvenim medijima, kao i filantropija kao potencijalno novi oblik marketinga.

Kompanije koje će ostvariti uspjeh naredne godine su one koje iznova definišu svoju krivu inovacija, uspostave jaku i nedvosmislenu korporativnu kulturu, i koriste informacije kako bi smanjile izdatke i povećale prinose uloženog kapitala.

Fokusirajte se na kritične tačke vašeg poslovanja, ali kako bi vaša kompanija ostvarila maksimalan ekfekat, obratite pažnju na sljedeće savjete.
Promene

Ovo će biti najzvučnija riječ sljedeće godine. Tempo promjena u tehnologiji kao i svemu što ona donosi nikad nije bio brži, a jednako rastu i očekivanja promjena kod potrošača. Upravo ova činjenica je ključna i neophodno je pronaći načine da se razviju nove usluge i proizvodi koji će biti ekonomski iplativi i pristupačni, učiniti ih što brže dostupnim uz fokusiranje na to koje promjene će doneti najveći povraćaj uloženih investicija. Promijenite proizvod, korporativnu kulturu, marketinški plan i sve ostale faktore kako bi ih prilagodili tržištu. Napravite promjene ili ćete biti zaboravljeni.

Ostvarite više prodaja i smanjite broj ideja 

Rezultati su ono što se računa. Mnoštvo ideja koje se nikad ne ostvare ne donose profit niti konkurentnu prednost. Izaberite najbolja rješenja i implementirajte ih.

(Re)definišite korporativnu kulturu

Kompanije koje će ostvariti najveći uticaj su one čija je korporativna kultura jasna i zaposlenima i klijentima. Utvrdite koje vrijednosti su najvažnije za vašu kompaniju i potrudite se da ih shvate svi članovi kompanije. Uključite i zaposlene u ovaj proces, jer što više zajedničkog rada postoji u utvrđivanju zajedničkih vrijednosti i ciljeva, to će korporativna kultura biti trajnija.

Diverzifikujte društvene medije kojima se služite

Facebook i Twitter su svakako apsolutni vladaoci sfere društvenih medija i dok će njihov uticaj ostati jednako značajan i u nastupajućoj godini, nesumnjivo da će se pojaviti i nove platforme koje će biti podjednako interesantne. Neki od sada najpopularnijih društvenih medija bliže se graničnim vrijednostima i vrhuncu što ukazuje na mogućnost da se korisnici okrenu drugim kanalima. Otkrijte nove trendove društvenih medija i iskoristite njihovu prednost prije nego što postanu prenatrpani i izgube marketnišku moć.

Preispitajte svoje investicije

Svaka godina donosi nove trendove, politiku i investiciona kretanja. Provjerite sve što se tiče određene industrijske grane kao i da li ste razumjeli sve pojave koje mogu da utiču na investicije u tim oblastima, pa donestite odluku da li zadržati investicije gdje jesu ili preusmjeriti svoj kapital.

Suzite fokus

Kako se stvari sve više komplikuju sve više je neophodno pojednostaviti ih. Umjesto da se fokusirate na deset projekata – izaberite jedan i završite ga u potpunosti i sa uspjehom. Naravno da je u velikim kompanijama nemoguće rukovoditi samo jednim projektom u jednom trenutku, ali fokusirajte se na kritične tačke i ostvarite maksimalan efekat. Imajte na umu Paretovo pravilo po kome 80% rezultata postiže u 20% ukupnog vremena tokom projekta. Fokusirajte se na tih 20% rada koji će donijeti najveći deo rezultata, a sve ostalo posmatrajte kao odvlačenje pažnje koje je za nedisciplinovane i neproduktivne.

Upoznajte svoje kolege

Što se bolje upoznate sa kolegama i pronađete načine da se povežete sa njima i uspostavite komunikaciju, veće su šanse i za razvoj vaše produktivnosti. 

Pronađite zajednički put profesionalnog i privatnog života

Nemojte čekati da stignete kući kako bi oslobodili vašu kreativnost. Vaša kreativna energija, dokle god je u skladu sa korporativnom kulturom kompanije, biće inspiracija i za druge zaposlene, što će doprinijeti povećanju ukupne produktivnosti i stvoriti prijatnije radno okruženje.

Napišite poruku svakog mjeseca

Komunikacija putem elektronske pošte, telefonom sve više uzima maha u komuniciranju. Pisanje je gotovo otišlo u zaborav, ali svakog meseca svojeručno napišite bar jednu poruku klijentu ili kolegi koja će izraziti određenu vrstu zahvalnosti za odnos koji imate. Ovaj jednostavni čin će učiniti mnogo u izgradnji ondnosa i unapređenju nivoa komunikacije.

Skratite sastanke 

Sastanci su svakako značajan deo poslovanja, ali budite efikasni i ograničite ih na oko pola sata i potrudite se da ih završite u predviđenom vremenu. To će vam ostaviti više prostora za akcije koje ste dogovorili na samim sastancima. Fokusirajte se na kritične tačke, izbjegnite opšta mjesta koja su svima poznata i postarajte se da svi učesnici sastanak napuste sa jasnom agendom zadataka koje treba da ispune i rokovima.

Veliki uspjesi nisu ostvareni preko noći. Rezultat su malih, svakodnevnih radnji tokom dužeg perioda. Stoga sve aktivnosti podijelite u manje jedinice koje će vam zagarantovati napredak svakog dana. Provjeravajte rezultate rada i na nedeljnom nivou i uvjerite se da idete ka ostvarenju postavljenih ciljeva.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *