I depoziti i krediti manji na kraju oktobra

Dodajte komentar

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.965,5 miliona eura na kraju oktobra, što je u odnosu  na prethodni mjesec pad od 1,8%, a u odnosu na oktobar 2011. godine rast od 5,2%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 60,6%, dok su depoziti po viđenju činili 39,4% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (55,1%) i depoziti ročnosti do tri mjeseca (20,1%).

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 56,7% učešća.

Depoziti stanovništva su na kraju oktobra 2012. godine iznosili 1.114.7 miliona eura i viši su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na oktobar prethodne godine viši za 9,0%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 69,6%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 30,4%.

Ukupni krediti banaka su iznosili 1.859,4 miliona eura na kraju oktobra, što je za 1,7% niže u odnosu na prethodni mjesec, odnosno za 4,2% manje u odnosu na oktobar prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,95 na kraju oktobra.

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,77 na kraju oktobra što je na nivou prethodnog mjeseca, odnosno manje za 0,03 p.p. u odnosu na oktobar 2011. godine (0,80).

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 92,1% učešća, dok se preostalih 7,9% odnosilo na kredite odobrene finansijskim institucijama, organizacijama u javnom vlasništvu, inostranim firmama, Opštoj vladi i neprofitnim organizacijama, navodi se u Biltenu CBCG.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *