Blago povećana aktiva mikrokreditnih institucija u oktobru

Dodajte komentar

Ukupna aktiva mikrokreditnih finansijskih institucija iznosila je 36,2 miliona eura na kraju oktobra i bila je za 0,8% viša u odnosu na prethodni mjesec, odnosno za 19,3% niža u  odnosu na oktobar 2011. godine. Na kraju oktobra ove godine, krediti MFI su iznosili 29,7 miliona eura i bili su niži za 0,8% na mjesečnom nivou, odnosno za 11,8% na godišnjem  nivou.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija na ukupno odobrene kredite je, u oktobru 2012. godine, iznosila 19,40%, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila 28,44%. Na mjesečnom nivou prosječna ponderisana nominalna kamatne stope ostala je na istom nivou, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa zabilježila pad od 0,5 p.p.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija na novoodobrene kredite je, u oktobru 2012. godine, iznosila 19,82%, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila 29,42%. Na mjesečnom nivou kamatne stope zabilježile su pad od 0,07 p.p i 0,92 p.p, respektivno, navodi se u Biltenu CBCG.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *