BiH na samom dnu u sektoru osiguranja

Dodajte komentar

Bosna i Hercegovina nalazi se daleko ispod proseka zemalja srednje i istočne Evrope u području osiguranja, posebno životnog osiguranja, objavio je GfK Centar BiH za istraživanje tržišta.

Po podacima GfK u BiH je samo sedam posto osoba koje poseduju neku vrstu životnog, zdravstvenog ili osiguranja od nesreća.