CBCG: Pojedine banke treba dokapitalizovati

Dodajte komentar

Savjet Centralne banke Crne Gore, je dana 04. septembra 2012. godine,  održao trideset četvrtu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je analizirao situaciju u bankarskom sistemu i ocijenio da nepovoljni trend kretanja ključnih parametara kvaliteta aktive ukazuje na potrebu dokapitalizacije pojedinih banaka u predstojećem periodu. Konstatovano je da je u julu došlo do značajnog rasta depozita, rasta aktive i likvidnih sredstava. Istovremeno došlo je do pada kapitala i manjeg pada odobrenih kredita.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2012. godine, Izvještaj glavnog ekonomiste za drugi kvartal 2012. godine i Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2012. godine. U Izvještaju guvernera je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren, sa rastućim trendom.

Savjet je usvojio Izvještaj glavnog ekonomiste za drugi kvartal 2012. godine, u kome je dat pregled makroekonomskih tokova koji su obilježili prvih šest mjeseci ove godine. Konstatovano je da su u većini sektora u prvoj polovini godine ostvareni negativni trendovi, na šta je u velikoj mjeri uticalo kretanje u regionu i kriza javnih dugova EU. Ovakva kretanja, uz domaće sistemske slabosti, su uticala na rast rizika poslovanja, rast nelikvidnosti u realnom sektoru i smanjenje izvozne tražnje i priliva kapitala.  U izvještaju je konstatovano da je došlo do pada aktivnosti u industrijskoj proizvodnji, šumarstvu i građevinarstvu, željezničom saobraćaju i prometu u lukama. Rast aktivnosti je registrovan u turizmu, trgovini na malo i pojedinim vidovima saobraćaja. Evidentan je oporavak na tržištu rada, usled efekta sezonskog zapošljavanja.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2012. godine. U izvještaju je konstatovano da su inflaciona očekivanja u porastu i za ovu godinu se očekuje nešto viša stopa inflacije u odnosu na prethodnu godinu. Faktori koji utiču na rast inflacije u ovoj godini su: rast cijena hrane na međunarodnom tržištu, rast cijena energrenata, najavljeni porast cijena električne energije i povećanje akciza i drugih fiskalnih prihoda. Modelski procijenjena inflacija u 2012. godini se očekuje u rasponu od 2,9% do 4,3%, dok je ekspertska procjena  da će u 2012. godine inflacija kretati u intervalu od 3,5% do 6,0%.

Savjet se upoznao za izvještajem bankarskog ombudsmana za prvih šest mjeseci 2012. godine.  (cb-cg.org)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *