Delta Đenerali štetu realno plaća

Dodajte komentar

Osiguravajuća kuća “Delta Đenerali” od početka godine, zaključno sa junom isplatila je 400 šteta u autoodgovornosti u visini 449,5 hiljada eura za štete koje su njihovi osiguranici nanijeli drugim licima, prema zakonu o osiguranju kojim je regulisano da se šteta nadoknadi od osiguranja lica koje je uzrokovalo štetu, kazao je Strahinja Stanković, direktor sektora za štete u osiguravajućoj kući “Delta Đenerali” koja na prostoru Crne Gore posluje od 2008. godine.

Stanković je Danu kazao da je Zakonom o obaveznom osiguranju koji važi u svim evropskim državama regulisano da je osiguravajuća kuća dužna da nadoknadi štetu umjesto svojih osiguranika koji su izazvali štetu drugom vozilu.

On je negirao tvrdnje da osiguravajuće kuće isplaćuju svega trećinu štete.

“To nije tačno, jer svaka osiguravajuća kuća isplaćuje štetu prema računu i na realan način“, kazao je Stanković.

“Procjenu štete vrši poseban sektor za procjene u kom su zaposleni stručni ljudi, a poslovi rješavanja šteta iz osnova obaveznog osiguranja motornih vozila regulisani su pozitivnim propisima u državi“, kazao je Stanković.

Prema njegovim riječima oštećeni klijent se prvo susreće sa administratorom od kog dobija potrebnu dokumentaciju za procjenu štete.

“Procjenitelj može da izađe na procjenu štete i prije nego policija sačini zapisnik, ako oštećeni ima informaciju ili registarski broj klijenta osiguravajuće kuće koji mu je nanio štetu“, nadglasio je Stanković.

Procjenitelj je dužan da fotografiše vozilo i sačini zapisnik o oštećenju vozila, odnosno djelovima koji treba da se zamijene, koji su za opravku, kao i koliko je radnih sati potrebno za opravku, kako bi se vozilo vratilo u prvobitno stanje.

“Klijent ima pravo da izabere servis za opravku automobila, ili da prihvati predlog osiguravajuće kuće i automobil povjeri servisu sa kojim osiguravajuća kuća ima ugovor. Prema zakonu osiguravajuće kuće nemaju pravo da imaju servise za opravku, ali mogu da sklope ugovore sa serviserima“, rekao je on.

“Delta Đnerali” ima ugovore sa servisima: “Radoš”, “Vojo Simonović” i autoservisom “Grebović”.

Oštećeni je dužan da u servisu za opravku pokaže procjenu štete koju mu je sačinilo osiguranje, kako bi, kako je pojasnio, serviser nakon detaljnog pregleda vozila mogao da uporedi svoj nalaz sa postojećom procjenom štete.

CdM.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *