Montenegroberza: Nedjeljni izvještaj 25.06.2012. – 29.06.2012.

Dodajte komentar

Ukupan nedjeljni  promet na Montenegroberzi  iznosio je 141.7  hiljada eura i realizovan je kroz transakcije sa 32 različite hartije od vrijednosti od kojih su 14 dobile, 3 izgubile, a 15 nijesu zabilježile cjenovne promjene u odnosu na po;etak radne sedmice. Berzanski indeksi su imali pozitivne relativne promjene u odnosu na njihove vrijednosti sa početka sedmice: MONEX20 je dobio 4.77%, a MONEXPIF 6.72% na svojој vrijednostи od ponedjeljka.

Najveći dio prometa, 40.8  hiljadа eura je ostvaren na transkacijama sa akcijama Prve Banke Crne Gore, a u petak su iste akcije trgovane po cijeni od 78 eura po jednoj akciji (18.39%). Na drugom mjestu najlikvidnijih hartija sa prometom od 38.2 hiljade eura, ove sedmice su se našle akcije Telekoma koje su prosječno u petak vrijedjele 2.355 EUR po akciji (-5.7%). Po prometu su se ove sedmice izdvojile i akcije Kontejenrskih terminala sa prometom od 12.4 hiljade eura i prosječnom cijenom od 0.5 eura po akciji. Sve ostale hartije od vrijednosti kojima se trgovalo ove sedmice imale su ukupne promete niže od 10 hiljada eura.

Najnaprednije hartije od vrijednosti u smislu pozitivne cjenovne promjene ove sedmice su bile akcije sledećih preduzeća: Hemijska industrija Poliex AD Berane 4.6 EUR (206.66%); Solana Bajo Sekulić 2.99 EUR (45.23%), Izbor Bar 0.007 EUR (40%), Eurofond 0.0132 EUR (20%), Trebjesa 60 EUR (19.92%), Trend 0.0428 EUR (12.04%), Prenos 0.38 EUR (10.14%) i Luke Bar 0.1801 EUR (4.7%).

Ove sedmice gubili su vlasnici sledećih hartija od vrijednosti: Telekom 2.355 EUR (-5.7%), Elektroprivrede 1.9 EUR (-5%) i Obveznice restitucije 0.08 EUR (-0.12%).

Od preostalih fondova bilježimo i transakcije sa akcijama Atlasmont fonda sa prosječnom cijenom od 0.0541 EUR (0.74%).

Ivan Joksimovic
Broker, investment consultant
– – –
VIP Broker a.d.
Bulevar Džordža Vašingtona
81 000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 229 500
fax: + 382 20 229 501
e-mail: [email protected]
http://www.vipbroker.net

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *