Bilansna suma banaka ponovo bilježi pad

Dodajte komentar

Bilansna suma banaka je na kraju marta 2012. godine iznosila 2.756,5 miliona eura, što predstavlja pad na mjesečnom (0,8%) i pad na godišnjem nivou (5,1%).

U strukturi aktive banaka, najveće učešće ostvarili su neto krediti sa 67,6%, novčana sredstva i depoziti kod depozitnih institucija sa 20,6%, dok se ostatak od 11,8% odnosio na preostale stavke aktive banaka. U strukturi aktive banaka, najveći mjesečni pad zabilježen je kod stavke novčana sredstva i depoziti kod depozitnih institucija (5,9%).

U strukturi pasive, dominantno učešće su ostvarili depoziti sa 65,0%, potom pozajmice sa  18,7% i ukupan kapital sa 11,0%, dok se ostatak od 5,3% odnosio na preostale stavke pasive banaka. Na mjesečnom nivou, najveći pad je zabilježila pozicija finansijski derivati (12,3%).

Ukupan kapital banaka je, na kraju marta 2012. godine, iznosio 303,5 miliona eura, i niži  je za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec, dok je na godišnjem nivou viši za 0,3%

Likvidnost banaka

Prosječna likvidna sredstva banaka su u martu 2012. godine iznosila 336,4 miliona eura, i bila su za 6,0 miliona eura niža nego u prethodnom mjesecu. U martu su koeficijenti likvidnost za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma.

Bankar.me / Bilten CBCG

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *