CGES zabilježio pad profita za preko 30% u 2011.godini

Dodajte komentar

Crnogorski elektroprenosni sistem objavio je godišnji izvještaj o poslovanju koji je dostupan na web stranici Komisije za hartije od vrijednosti.

Prema podacima iz izvještaja, ova kompanija je u prošloj godini ostvarila 3,5 miliona eura profita, što je znatno lošiji rezultat u odnosu na 2010. godinu, kada je profit kompanije premašio cifru od 5 miliona eura.

U bilansu uspjeha prikazano je 26,03 miliona eura poslovnih prihoda, 98% ovih prihoda odnosilo na prihode od prodaje. Poslovni rashodi za ovaj period iznosili su 22,26 miliona eura. Najveći dio poslovnih rashoda odnosio se na troškove zarada, naknade zarada i ostale lične rashode (7,23 miliona eura) i troškove amortizacije i rezervisanja (6,75 miliona).

Finansijski prihodi za prošlu godinu iznosili su 1,08 miliona eura, dok su finansijski rashodi prešli cifru od 700.000 eura.

Ukupna aktiva Crnogorskog elektroprenosnog sistema je zabilježila rast od 27,60 % u odnosu na 2010. godinu i iznosila je 193,89 miliona.

Kompanija je u svom bilansu stanja prikazala 161,93 miliona ukupnog kapitala, što je za 30,41%  više u odnosu na kraj 2010. godine. Takođe, prikazano je i 6,82 miliona eura neraspoređene dobiti.

Dugoročne obaveze porasle su za 16,72% i iznosile su 20,81 milion eura. Porasle su i kratkoročne obaveze i to za 9,63%.

Crnogorski elektroprenosni sistem je kompanija koja je 2009. godine izdvojena iz Elektroprivrede Crne Gore. Tada je odlukom skupštine akcionara EPCG formirano novo akcionarsko društvo Prenos A.D. 55%  akcija Prenosa nalazi se u vlasništvu države.

Bankar.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *