NLB Montenegro banka snizila kamatne stope

Dodajte komentar

NLB Montenegrobanka je snizila kamatne stope za sve kredite namijenjene građanima, a to su gotovinski, potrošački, stambeni, eko kredit, kredit za refinansiranje, sa ciljem obezbjeđivanja mogućnosti za kreditiranje pod najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Iz NLB Montenegrobanke je CdM-u saopšteno da su obavljene i manje promjene u rokovima na koje se krediti odobravaju. 

“Osim kamatnih stopa i rokova, izvršene su promjene u načinu na koji se određuje visina kamatne stope a zavisno od toga da li se klijenti opredjeljuju za fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu“, objašnjeno je iz te banke.

Fiksna kamatna stopa je nepromjenljiva i obračunava se na cio period trajanja kredita, dok je varijabilna promjenljiva i vezuje se za vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a (referentnu kamatnu stopu koja predstavlja presjek kamatnih stopa po kojima prvorazredne banke u eurozoni nude međusobne depozite na fiksne periode), važećoj na 1. januar i 1. jul.

Fiksna kamatna stopa kredita je visočija od varijabilne kamatne stope, zbog rizika koji korisnici kredita preuzimaju opredjeljujući se za kredit obračunate kamatne stope na varijabilan način.

Varijabilne i fiksna kamatne stope sada se nude za NLB Stambeni kredit,  NLB Kredit za refinansiranje kod drugih banaka i NLB Eko kredit.

Ostali se krediti odobravaju ili samo po varijabilnoj ili po fiksnoj kamatnoj stopi, i to NLB Investicioni kredit i NLB Hipotekarni kredit (varijabilno), NLB Gotovisnki kredit, NLB Gotovinski kredit na bazi polise životnog osiguranja, NLB Potrošački kredit, NLB Srebrni kredit i NLB Auto kredit (fiksno).

“Uslovi kreditiranja građana koji se nude u okviru projekta NLB Jedinstvena stambena ponuda, predstavljaju najpovoljniji način na tržištu kojim klijenti mogu riješiti stambeno pitanje uz najnižu kamatnu stopu za stambene kredite od 4,99 odsto i šestomjesečni EURIBOR“, tvrde u NLB Montenegrobanci.

Kamatne stope za NLB Kredit za refinansiranje se kreću od osam odsto i šestomjesečni Euribor izborom varijabilne kamatne stope, odnosno od 0,75 odsto mjesečno izborom fiksne kamatne stope.
Zavisno od tipa kamatne stope određuje se rok na koji se kredit može odobriti, i to do 180 mjeseci za varijabilnu odnosno 120 mjeseci za fiksnu kamatnu stopu.

Kamatne stope za NLB Eko kredit se kreću od 5,50 odsto i šestomjesečni Euribor kod varijabilnog obračuna odnosno od 7,50 odsto kod fiksnog.

“Rasponi i visina kamatne stope za kredite građanima se određuje u skladu sa bonitetom klijenata i njihovih poslodavaca shodno čemu klijenti NLB Montenegrobanke ostvaruju posebne povoljnosti kroz najnižu kamatnu stopu. Novi uslovi kreditiranja građana primjenjivaće se se počev od 15. marta 2012. godine“, ističu u toj banci.

Zaključno sa 31. decembrom 2011. godine NLB Montenegrobanka je u ukupnom kreditiranju građana Crne Gore učestvovala sa 21 odsto.

NLB Visa Libero kreditna platna kartica

NLB Montenegrobanka je lansirala i prilagodila potrebama građana i novu kreditnu (charge) platnu karticu za plaćanje na rate – NLB Visa Libero, koja predstavalja posebnu vrstu kredita, kojim je omogućena kupovina na rate, a čiji broj zavisno od trgovine tj. prodajnog mjesta može iznositi od tri do 12.

Za transakcije koje se NLB Visa Libero karticom obave na terminalima NLB Montenegrobanke kod trgovaca sa kojima Banka ima ugovor za plaćanje na jednake mjesečne rate, korisnik kartice može obaviti transakciju bez uračunate kamate.

Uvođenjem nove platne kartice klijenti će dobiti tri mjeseca besplatne članarine, ukoliko se prijave za karticu u periodu od 15. marta do 15. maja 2012. godine.

Za postojeće korisnike NLB debitnih i kreditnih kartica, NLB Visa Libero platnu karticu dobijaju besplatno odnosno oslobođeni su mjesečne članarine.

izvor: CdM.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *