Isak Adžies član Savjetodavnog odbora CBCG

Dodajte komentar

Konstitutivna sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore, formiranog Odlukom o formiranju Savjetodavnog odbora (“Sl. List Crne Gore”, broj 49/11), održana je u ponedjeljak 6.02.2012. godine.

Članovi Savjetodavnog odbora su:

– Dr Isak Adižes (Ichak Adizes), direktor Adizes Instituta u Kaliforniji,
– Dr Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
– Dr Vesna Kardžić, prodekan na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,
– Dr Željko Bogetić,
– Dr Jadranka Kaluđerović, profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis,
– Krunislav Vukčević, član Savjeta Centralne banke Crne Gore u dva prethodna saziva,
– Dr Mlađen Šljivančanin, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici u penziji
– Dr Džef Pju (Geoff Pugh), profesor na Stafordširskom Univerzitetu u Velikoj Britaniji.

U Uvodnoj riječi guverner je pozdravio članove Savjeta zahvalivši se na njihovom prihvatanju članstva i sa željom da svojim znanjem, iskustvom i kredibiltetom doprinesu još kvalitetnijem radu Centralne Banke. Poseban akcenat je stavljen na doprinos koji će članovi Savjeta imati u procesu kreiranja Preporuka Vladi Crne Gore. U odsustvu Predsjedavajućeg gospodina Dr Isaka Adižesa, Savjetom je predsjedavala Dr Vesna Karadžić, u funkciji zamjenika Predsjednika.

Ocjena članova Odbora je da je postojeća ekonomska situacija kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori veoma neizvijesna. Ukazano je na transmisione kanale (finansijski i trgovinski) preko kojih se kriza prenosi u Crnu Goru, počevši od finansijskih kanala, koji podrazumijevaju smanjenje priliva stranog kapitala, postepeno „presušivanje” izvora finansiranja od strane matičnih banaka prema njenim subsidijarima. Takođe, značajni kanal transmisije krize predstavlja i deficit tekućeg računa bilansa plaćanja, kroz slabljenje izvoza kao i smanjenje doznaka.

Poseban akcenat je stavljen na značaj daljeg oporavka bankarskog sistema, kao jednog od najznačajnijih zamajaca očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, posebno u trenutku kada je u toku proces izrade Nacionalnog Plana za vanredne situacije.

Tretirano je i pitanje kreiranja ekonomske politike u situaciji “kreditnog grča”, odnosno aktuelne situacije u kojoj se i finansijski i realni sektor ponašaju racionalno, odnosno u skladu sa svojom procjenom rizika, koja rezultira nedovoljnom kreditnom aktivnošću, jer svako od aktera čeka potez suprotne strane – realni sektor smanjenje kamatnih stopa banaka, a one ponudu manje rizičnih projekata, uz međusobno optuživanje zbog neefikasnog poslovanja.

Takođe, posebna tema diskusije bila je i socijalna politika, čiji značaj i aktuelnost postaje naglašen u postkriznom periodu i u periodu kad se očekuje novi talas krize. U tom pravcu naglašen je značajan strukturni problem na tržištu rada, koji se odnosi na visoku nezaposlenost mladih. Zaključeno je da u ovom momentu treba da postoji visok nivo socijalnog dijaloga u cilju traženja novih radnih mjesta prije svega za mlađu, kvalifikovanu populaciju.

Diskutovano je i na temu aktuelne dužničke krize zemalja Eurozone, sa osnovnom porukom da buduća vizija Evropske Unije počiva na obezbjeđenju fiskalne održivosti, neophodnim ekonomskim reformama u cilju kreiranja jedinstvenog tržišta (s tim u vezi naglašeno je da je evropsko tržište još uvijek fragmentirano), i na promociji inovacija. Fiskalna i trgovinska prilagođavanja, imajući u vidu efekat „prelivanja” treba da primijene, kako zemlje koje ostvaruju deficite, tako i zemlje koje ostvaruju suficite. Takođe je razmatrano i pitanje upotrebe alternativnih monetarnih instrumenata od kvantitativnog „popuštanja” do depresijacije, pri čemu je još jednom naglašena prednost eurizacije sa stanovišta neutralizacije deviznog rizika i obezbjeđenja fiskalne discipline.

Data je puna podrška implementaciji stresnog testiranja bankarskog sistema, koja je u toku, uz obezbijeđenu tehničku pomoć eminentnih inostranih stručnjaka i predstavnika ECB-a, koja treba da doprinese boljoj procijeni rizika i shodno tome daljim pravcima djelovanja Centralne banke Crne Gore.

izvor: portalanalitika.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *