BiH: Monetarna situacija stabilna

Dodajte komentar

Ocjena o stabilnoj monetarnoj situaciju u BiH zasnovana je na punoj konvertibilnosti domaće valute u skladu sa zakonom utvrđenim kursom, stabilnim deviznim rezervama koje tu konvertibilnost obezbjeđuju i na stabilnosti finansijskog sektora, koji je održan i tokom globalne finansijske krize – rekao je danas viceguverner Centralne banke BiH Radomir Božić.

On je istakao da je tokom jučerašnjeg redovnog konsultativnog sastanka sa Predsjedništvom BiH ocijenjeno da Centralna banka BiH treba da nastavi sa provođenjem monetarne politike u skladu sa zakonskim okvirom, jer je to najbolji način za održanje fiskalne i stabilnosti finansijskog sektora, domaće valute, njene konvertibilnosti, kao i povjerenja stanovništva i privrednog sektora.

“Zahvaljujući koordinisanim aktivnostima entitetskih regulatora i koordinacije u kojoj učestvuje Centralna banka, bankarski sektor u BiH je sve vrijeme održao svoju likvidnost. Nažalost, profitabilnost je tokom prošle godine znatno dovedena u pitanje, ali ohrabruju trendovi koje bankarski sektor kao kičma finansijskog sektora u BiH ostvaruje u ovoj godini”, rekao je Božić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da Centralna banka BiH u koordinaciji sa bankarskim agencijama budno prati stanje u bankarskom sektoru i moguće implikacije dužničke krize iz evro zone.

“Nadamo se da će autoriteti koji imaju mogućnost da utiču na dalji razvoj dužničke krize u EU reagovati na vrijeme i da efekat krize iz evrozone neće biti u onom obimu u kojem bi se mogao očekivati u slučaju izostanka adekvatne reakcije”, istakao je Božić.

Prema njegovim riječima, dužnička bankarska kriza ima svoj ceh i u smislu smanjenja kreditnog rejtinga pojedinih zemalja, pa i bankarskih grupacija iz evrozone.

“Kreditni rejting BiH je nepromijenjen, osim negativnih izgleda za budući period koje su izrazile kreditne agencije koje ocjenjuju BiH. Rezerve koje one imaju uglavnom su rezultat neriješenih političkih pitanja u BiH, odnosno zastoja u formiranju vlasti nakon prošlogodišnjih izbora”, rekao je Božić.

Prema njegovim riječima, makroekonomski podaci su relativno dobri, što je konstatovano i prilikom jesenjeg zasjedanja Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, u kojem je učestvovala i delegacija Centralne banke BiH.

On je rekao da Centralna banka BiH smatra da, uprkos brojnim problemima, BiH ima prostora za ubrzanje puta prema Evropi, zbog čega svi koji u tome učestvuju treba da ulože napore na otklanjanju uočenih prepreka.

“Mi smo nedavno uspješno završili projekat saradnje sa sistemom Evropskih centralnih banaka i time pokazali da svako pojedinačno ima šta da uradi kod sebe. Cilj ovog projekta bio je da u oblasti za koju smo nadležni postignemo standarde evropskih centralnih banaka i prije formalnog približavanja EU”, rekao je Božić.

izvor: capital.ba

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *