Adriatic banka zapošljava: Direktor Odjeljenja za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo

Adriatic Bank AD Podgorica raspisuje oglas za poziciju:

Direktor Odjeljenja za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo

Radne obaveze i dužnosti:

 • Organizacija i rukovođenje radom odjeljenja
 • Unapređenje organizacije i tehnologije rada odjeljenja
 • Kontrola primjene domaćih i internacionalnih zakonskih propisa
 • Koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u Banci
 • Saradnja sa drugim bankama na polju srodnih poslova
 • Koordinacija rada banke u domenu kartičnog poslovanja i elektronskog bankarstva
 • Unapređenje i razvoj proizvoda iz domena nadležnosti
 • Vođenje projekata i saradnja sa pružaocima informatičkih usluga (card procesori, provajderi usluga, aplikativna rješenja) iz domena nadležnosti
 • Podrška implementaciji informatičkih rješenja za realizaciju novih proizvoda
 • Koordinacija sa vođama projekta u Visa/Master kompanijama kao i sa kompanijama koje rade na razvoju i unapređenju softvera za elektronsko bankarstvo
 • Predlaganje novih rješenja i proizvoda iz oblasti kartičnog poslovanja i elektronskog bankarstva
 • Uspostavljanje i praćenje ključne indikatore performansi (KPI), ključne indikatore rizika (KRI) i proceduru za nastavak poslovanja (BCP) za sektor kojim upravlja
 • Pisanje i ažuriranje procedura, te obezbjeđivanje adekvatne primjene procedura u organizacionom dijelu kojim rukovodi
 • Sprovođenje permanentne supervizije i kontrole operativnog rizika
 • Izvještavanje nadležnih o nastalim događajima operativnog rizika
 • Obavljanje operativnih poslova iz nadležnosti sektora kojim upravlja

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • Minimum 3 godine na bankarskim poslovima iz domena kartičarstva/elektronskog bankarstva
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam pošalju svoje biografije. Prijave su otvorene do 21.06.2024. godine.

Na oglas se možete prijaviti putem ovog linka.

Podijeli ovaj članak