NLB zapošljava: Zamjenik ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u kompaniji koja ulaže u znanje i pomaže usavršavanju svojih zaposlenih?

Mi smo pravi poslodavac za Vas!

NLB BANKA AD PODGORICA OTVARA POZICIJU

Zamjenik ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca

1 izvršilac, na određeno vrijeme

Mjesto rada: Podgorica

Ekspertska funkcija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Odgovornosti:

 • zamjenjuje Senior zamjenika ovlašćenog lica za SPN u vrijeme njihove odsutnosti ili spriječenosti;
 • redovno praćenje i nadzor usklađenosti poslovanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podzakonskim aktima i internim aktom;
 • stara se o primjeni programa protiv SPN i usvojenih procedura;
 • stara se da zahtjevi Upravnog odbora za SPN za obustavljanjem transakcije budu ispunjeni;
 • vrši nadzor nad efikasnim sprovođenjem internih akata, izdaje naloge i instrukcije organizacionim jedinicama Banke i odgovornim licima za sprovođenje zakonskih propisa i procedura iz domena delegirane nadležnosti;
 • učestvuje u pripremi izvještaja o provjeri primjene Programa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
 • dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju Upravi Policije, Sektoru za SPNFT
 • dnevno izvještava Upravu Policije, Sektor za SPNFT o gotovinskim transakcijama u skladu sa Zakonom
 • vodi evidenciju: o podacima, o licima i transakcijama propisanim Zakonom, o licima koja vrše uvid u podatke i dokumentaciju, o stručnom osposobljavanju;
 • evidentira i nadzire poslovnu aktivnost klijenata čije su transakcije ocijenjene kao sumnjive, kao i lica i transakcije za koje je Upravni odbor podnijjela zahtev za provjeru;
 • aktivno sarađuje sa nadležnim organima i svim organizacionim jedinicama Banke, obezbjeđuje davanje smjernica i odgovora po pitanju poslova iz djelokruga rada;
 • pohranjuje i čuva podatke i dokumentaciju, te izlučuje iste u skladu sa propisima;
 • sarađuje sa eksternim partnerima u skladu sa ugovorenim obavezama i nadležnostima;
 • učestvuje u radu projektnih timova Banke u skladu sa definisanom ulogom;
 • aktivna saradnja sa ostalim zaposlenima, kao i zamjena zaposlenih u sektoru u slučaju odsustva po nalogu nadređenog rukovodioca;
 • izvršavanje drugih poslova i naloga po upustvima nadređenog rukovodioca.

Potrebne kvalifikacije:

 • Stepen obrazovanja: VII Smjer obrazovanja: dipl.pravnik,dipl.ecc
 • Radno iskustvo: 3 godine
 • Znanje engleskog jezika
 • Upotreba PC alata

Ključne kompetencije:

 • pouzdanost i odgovornost
 • etičnost
 • samoinicijativnost
 • komnikativnost
 • saradnja sa drugima
 • usmjerenost na stranke

 

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak