Luka Bar krajem juna o pokriću dijela akumuliranog gubitka

Akcionari Luke Bar trebalo bi na redovnoj Skupštini 27. juna da razmatraju odluku o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti.

Na dnevnom redu je i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, kao i revizorskog i izvještaja menadžmenta i o poslovanju za prošlu godinu.

Akcionari na dnevnom redu imaju i izvještaj o radu Odbora direktora, treba da razriješe i izaberu njegove članove, kao i donesu odluku o visini njihovih naknada.

Na dnevnom redu je i imenovanje revizora za ovu godinu , navedeno je na sajtu Montenegroberze, gdje se Luka Bar kotira na B listi.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak