DRI u ovoj godini započela 15 revizija: Provjeravaju poslovanje Fonda PIO, Rudnika uglja, Skupštine…

Državna revizorska institucija (DRI) u ovoj godini je započela 15 revizija, dok je u toku sedam revizija za koje se izvještaji očekuju uskoro.

Državni revizori, prema podacima sa sajta DRI, trenutno provjeravaju godišnji izvještaj Rudnika uglja za 2023. godinu, konsolidovani finansijski izvještaj Socijaldemokrata Crne Gore (SD) za 2023. godinu, poslovanje diplomatskih predstavništava Crne Gore u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu, Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Vašingtonu i Njujorku (ambasada, konzulat i Stalna misija CG pri UN) za 2023. godinu.

Takođe, započeli su i reviziju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) za 2023. godinu. Inače, Fond PIO i reforma penzionog sistema jedna su od glavnih tema u ovoj godini.
Započete su i revizije uspjeha “Efikasnost razvoja zvanične statistike u Crnoj Gori” i “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori prekomjerna sječa šuma”, gdje su glavni subjekti revizije Monstat i Uprava za šume.

Vrhovna revizija je započela provjeru završnog računa budžeta za 2023. godinu. Tu je glavni subjekt revizije Vlada i resorna ministarstva. Izvještaj o završnom računu budžeta obično se objavljuje u oktobru, jer je rok za to 15. oktobar. U prošloj godini Vladu je vodio premijer Dritan Abazović do novembra, kada je kormilo izvršne vlasti preuzeo aktuelni premijer Milojko Spajić.

Pod lupom revizora je i Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), koja je prošle godine često bila u centru zbivanja. Najveću prašinu izazvao je izbor direktora Agencije, koji je doveo i do smjena u Savjetu ACV i za vrijeme vlade Dritana Abazovića i u mandatu Spajićeve vlade. Jedan od prvih poteza novog ministra saobraćaja Filipa Radulovića bila je smjena Savjeta ACV.

DRI je započela reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja JU Dječji dom “Mladost Bijela za 2023. godinu, kao i reviziju elektronske usluge “Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Državni revizori provjeravaju i godišnji izvještaj Skupštine za 2023. godinu, o čemu je “Dan ranije pisao. To je treći put da DRI provjerava poslovanje Skupštine od 2016. godine. I ta institucija je lani imala dva predsjednika Danijelu Đurović i Andriju Mandića, koji je i sada na toj poziciji.

DRI provjerava i godišnji izvještaj Ministarstva odbrane i Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu, a rade i dvije paralelne revizije uspjeha. Jedna je na temu “Implementacija projekata u vodoprivredi#, a druga “Upravljanje rijekama”.

Prema podacima sa sajta DRI, uskoro će biti objavljeno sedam revizorskih izvještaja. Revizije koje su u toku odnose se na godišnji finansijski izvještaj DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2023. godinu i na završni računa budžeta Opštine Tivat za 2023. godinu, te reviziju pravilnosti poslovanja Višeg suda za prekrašje za 2023. godinu.

U toku je i revizija pravilnosti sprovođenja postupaka jednostavnih nabavki kod više subjekata revizije u javnom sektoru za 2023. godinu, kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini, revi zija Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave prihoda i carina za 2022. godinu i revizija uspjeha “Efikasnost procesa legalizacije bespravnih objekata na području Glavnog grada Podgorice”.

Izvor: Dan

TAGOVI: ,
Podijeli ovaj članak