Prosječna cijena kvadratnog metra stana u Podgorici 1,761 euro

Foto: freepik

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 1 756 eura, u Podgorici je iznosila 1 761 euro, u primorskom regionu 1 857 eura, u središnjem regionu 958 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 1 200 eura, pokazuju podaci Monstata.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća, navode iz Monstata.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 1 756 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji.

Podijeli ovaj članak