MPNI, UCG i Telekom: Besplatno korišćenje usluga elektronskog potpisa za sve brucoše Univerziteta Crne Gore

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Telekomom omogućiće korišćenje usluga elektronskog potpisa svim brucošima UCG, koji studiranje započinju u studijskoj 2024/25. godini. Telekom budućim studentima stavlja na raspolaganje eTrust promo pakete, koji nakon aktivacije, uključuju 10 transakcija za elektronsko potpisivanje, čime je brucošima omogućeno da na brz i jednostavan način potpišu Ugovore o studiranju.

Saradnju su danas elektronskim potpisom Sporazuma potvrdili ministarka prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, rektor UCG prof. dr Vladimir Božović, izvršni direktor Telekoma Stjepan Udovičić i direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović.

Ministarka prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović je istakla pozitivnu saradnju sa kompanijom Crnogorski Telekom koja je u prethodnom periodu intenzivno pružala podršku obrazovnom sistemu Crne Gore kada su u pitanju digitalizacija i upotreba elektronskih servisa. Ona je naglasila  da je proces digitalizacije veoma važan za sve nivoe obrazovanja i da je sigurna da će Univerzitet Crne Gore biti ključni pokretač promjena u ovom procesu.

Rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, istakao je važnost ove saradnje u modernizaciji nastave: „Na ovaj način pojednostavićemo administrativne procedure i olakšati studentima pristup servisima Univerziteta Crne Gore. Cilj nam je da razvijemo digitalne vještine studenata i stvorimo sistem obrazovanja koji odgovara savremenim potrebama.”

Crnogorski Telekom je prvi telekomunikacioni operator u zemlji registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja, podsjetio je Udovičić, povodom potpisivanja Sporazuma, i dodao da ova saradnja dodatno potvrđuje snažnu posvećenost kompanije procesima digitalne transformacije i razvoju digitalnih kompetencija u zajednici u kojoj posluje.

„Ovom saradnjom podstičemo razvoj određenih digitalnih vještina za mlade u eri ubrzane digitalizacije i tranzicije ka elektronskom poslovanju. Odgovorni smo prema generacijama koje će kreirati društveni ambijent u periodu koji predstoji, zato je važno da namećemo napredna rješenja, forsiramo primjenu, razvijamo kod mladih otovren stav prema savremenim trendovima i inovacijama u širem smislu, a saradnjama poput ove, danas zaključene, dokazujemo da preduzimamo konkretne korake u tom pravcu. Podsjetiću i da je eTrust platforma Telekoma prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis, pečat, vremenski pečat, verifikaciju i dostavu elektronskih dokumenata u Crnoj Gori, a lansirana je sa ciljem da crnogorsku privredu i društvo vodi u pravcu digitalizacije“, kazao je Udovičić.

Postupak kreiranja naloga na eTrust portalu je jednostavan i detaljno objašnjen na sajtu i ostalim komunikacionim kanalima Telekoma. Nakon prijema studenta, na portalu e-Upis (upisi.edu.me) dostupna je elektronska verzija ugovora, koju student, kao registrovan eTrust korisnik može elektronski potpisati i potpisanu verziju postaviti na e-Upis sajt. Potpisivanje ugovora o studiranju aktuelno je u periodu od jula do septembra.

Crnogorski Telekom već 17 godina pruža podršku obrazovnom sistemu Crne Gore i kroz obezbjeđivanje besplatnog interneta za preko 200 osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova u gradovima, a tokom prethodnih godina u projekat je uključeno i oko 150 crnogorskih škola u ruralnim i prigradskim područjima.  Na taj način ustanove koje nemaju pristup fiksnom internetu dobile su besplatan pristup mobilnom 4G internetu i brzom protoku podataka. Cijena internet paketa koje Telekom besplatno ustupa obrazovnim ustanovama na nivou je od oko 100 hiljada eura za prethodnu godinu.

„Digitalni servisi i savremene tehnologije imaju smisla ako su dostupne i na raspolaganju građanima, i upravo je ovo polazna premisa na kojoj baziramo saradnju sa obrazovnim sektorom. To potvrđuje danas verifikovan projekat, ali i gotovo dvije decenije duga saradnja sa Ministarstvom prosvjete, kroz pružanje besplatne i pouzdane fiksne i mobilne infrastrukture za obrazovne ustanove. Telekom je vodeći inovator u telekomunikacionom kontekstu, razvijamo napredne servise, činimo ih dostupnim, ali planiramo da idemo i korak dalje, u smislu edukacije i promocije odgovorne konzumacije digitalnog sadržaja i ponašanja u onlajn prostoru“, zaključio je Banović.

Podijeli ovaj članak