Universal Capital banka zapošljava: Saradnik u Sektoru za investiciono bankarstvo

Saradnik u Sektoru za investiciono bankarstvo

Mjesto zaposlenja Podgorica

 

Stručna sprema:          VSS-Ekonomski ili srodni fakultet

Radno iskustvo:           poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Potreban uslov:           poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Poželjno:                       posjedovanje licence za brokera/investicionog savjetnika

Opis posla:

 • prati promjene i obavlja aktivnosti na tržištu kapitala;
 • ostvaruje kontakte sa bankama, Montenegroberzom AD, CKDD, globalnim kastodijanima radi nesmetanog obavljanja djelatnosti Sektora;
 • obavlja poslove vezano za prve kontakte sa klijentima;
 • vodi, održava i čuva evidenciju u vezi sa klijentima, finansijskim instrumentima, kliringom i saldiranjem;
 • vrši obračun poslova za klijenta na kraju radnog dana;
 • informiše klijenta o primljenom nalogu, izvršenom i/ili neizvršenom poslu;
 • osigurava da se na dan ispunjenja obaveza kupljeni/prodati finansijski instrumenti/novac prenesu na račun kupca/prodavca;
 • prati kretanje ponude i tražnje finansijskih instrumenata na berzama u Crnoj Gori i inostranstvu;
 • ispostavlja dokumentaciju i vrši potrebno knjiženje promjena;
 • obavlja povjerene poslove u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Dodatno:

 • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata, izvršenje naloga za račun klijenta, trgovanje za svoj račun, upravljanje portfeljem, investiciono savjetovanje, usluge sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa i bez obaveze otkupa;
 • održavanje i razvijanje kontakta sa Višim rukovodiocem, internom revizijom i internom kontrolom Banke u cilju adekvatnog praćenja poslovanja na tržištu kapitala;
 • Sarađivanje i održavati kontakata s relevantnim institucijama na tržištu kapitala;
 • Predlaže Višem rukovodiocu pojedinačne politike i procedure, te izmjene postojećih politika i procedura, prati usklađivanje sa važećim internim/eksternim aktima;
 • Sastavljanje i prezentovanje izvještaja za potrebu sektora i/ili rukovodstva Banke;
 • Doprinosi definisanju planova Banke;
 • Izvještava regulatora i interna tijela, druge sektore, rukovodstvo.

 Prijave slati na  [email protected]

Podijeli ovaj članak